Tài chính - Chứng khoán
Gelex hoàn tất huy động 1.500 tỷ đồng
Hồng Phúc - 19/01/2022 13:34
Có hai nhà đầu tư tổ chức trong nước là các tổ chức tín dụng vừa hoàn tất tham gia mua 15.000 trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) qua 2 đợt phát hành.

Gần đây nhất, ngày 17/1/2022, Gelex báo cáo kết quả đợt chào bán 5.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu và kỳ hạn 3 năm.

Có 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước (tổ chức tín dụng) đã chi 500 tỷ đồng để mua 5.000 trái phiếu Gelex.

Lượng trái phiếu này được trả lãi suất 8,5%/năm trong một năm đầu và lãi suất cho thời gian còn lại bằng tổng của 3,8%/ năm cộng với lãi suất tham chiếu của kỳ điều chỉnh lãi suất (không cao hơn 9%/năm).

Trước đó, ngày 13/1/2022, Gelex báo cáo kết quả đợt chào bán 10.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và kỳ hạn 3 năm.

Cũng có 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước là tổ chức tín dụng) đã chi 1.000 tỷ đồng để mua 10.000 trái phiếu Gelex. 

10.000 trái phiếu vừa nêu được trả lãi suất cố định 8,5%/năm.

Số tiền thu được từ hai đợt phát hành trái phiếu được Gelex dùng cho việc tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn lưu động như mua bán nguyên vật liệu, hàng hoá, thanh toán các thư tín dụng đã phát hành…

Gelex dùng tài sản đảm bảo cho đợt chào bán 5.000 trái phiếu là 21 triệu cổ phiếu Tổng công ty Viglacera kèm theo toàn bộ lợi ích kèm theo (không bao gồm cổ tức bằng tiền, quyền đề cử/bổ nhiệm/miễn nhiệm người vào HĐQT, ban kiểm soát, quyền tham dự và biểu quyết, bầu tại cuộc họp Đại hội hoặc biểu quyết khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Và tài sản đảm bảo của đợt chào bán 10.000 trái phiếu là 34,5 triệu cổ phiếu Tổng công ty Viglacera và 2,5 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam. 

Gelex đặt tầm nhìn trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong cả 2 lĩnh vực sản xuất công nghiệp thiết bị điện và hạ tầng năng lượng tái tạo - khu công nghiệp (Nguồn: GEX).

Đầu năm nay, Gelex có sự thay đổi nhân sự ở vị trí kế toán trưởng khi miễn nhiệm bà Tào Hải Nhân và bổ nhiệm người thay thế là ông Hoàng Hưng (từ ngày 6/1/2022).

Từ giữa năm 2021, Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) được đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex, có trụ sở chính tại Lê Đại Hành, Hà Nội với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

Đồng thời, Gelex còn thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 KV.

Doanh nghiệp này đặt tầm nhìn trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong cả 2 lĩnh vực sản xuất công nghiệp thiết bị điện và hạ tầng năng lượng tái tạo - khu công nghiệp.

Tin liên quan
Tin khác