Sức khỏe doanh nghiệp
Gelex muốn mua lại thêm 277,7 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Duy Bắc - 21/11/2022 15:03
CTCP Tập đoàn Gelex (mã GEX – sàn HoSE) tiếp tục thông qua kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, Công ty dự kiến mua lại 777 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 77,7 tỷ đồng, mã trái phiếu TP.GEX.2020.01, thời gian dự kiến mua từ ngày 9/12/2022 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu.

Được biết, trái phiếu mã TP.GEX.2020.01 với mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành là 77,7 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn ngày 13/5/2023, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Thêm nữa, Gelex cũng thông qua kế hoạch mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã GEXH2124002, thời gian dự kiến mua lại ngày 23/12/2022.

Được biết, trái phiếu mã GEXH2124002 phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2024, lãi suất cố định 8,5%/năm. Lô trái phiếu mã GEXH2124002 được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đang lưu hành 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, nếu mua thành công, lô trái phiếu mã GEXH2124002 sẽ còn lại 800 tỷ đồng.

Nếu mua thành công hai lô trái phiếu nói trên, tổng giá trị mua lại là 277,7 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 19/5 đến ngày 25/7, Gelex đã mua lại 1.627,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Doanh nghiệp đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn

Theo Báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong 3 quý đầu năm 2022, các doanh nghiệp đã mua lại 133.702 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Trong đó, quý I mua lại 17.639 tỷ đồng, quý II mua lại 58.340 tỷ đồng và quý III mua lại 57.723 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tháng 10, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo phát hành 1 lô trái phiếu mệnh giá 210 tỷ đồng và luỹ kế đến hết tháng 10, các doanh nghiệp đã mua lại 147.484 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng mua lại thêm 13.782 tỷ đồng trong tháng 10.

Như vậy, hoạt động mua lại trái phiếu đang và tiếp tục diễn ra, trong khi hoạt động phát hành mới diễn ra chậm.

Được biết, đầu năm tới nay, trên sàn các doanh nghiệp niêm yết đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn. Trong đó, từ ngày 19/5 đến ngày 25/7, Gelex (mã GEX) đã mua lại 1.627,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn; từ ngày 10/6 đến 4/10, Chứng khoán VIX đã mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn; ngày 2/8, Đầu tư LDG mua lại 129,4 tỷ đồng trái phiếu trước hạn; Tính tới ngày 1/11, SamLand (công ty con của SAM Holdings (mã SAM)) đã mua lại 106,6 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong lô 237,5 tỷ đồng được phát hành ngày 28/6/2021…

Mới đây, DIC Corp đã mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn với mã trái phiếu là DIGH2124002 và DIGH2124003 và nguồn vốn thực hiện là từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn khác.

Thêm nữa, Đạt Phương (mã DPG) vừa thông qua kế hoạch mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong tổng mệnh giá 300 tỷ đồng. Được biết, đây là trái phiếu với mã DPGH2124001, kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 26/10/2021 và đảm bảo bằng 19 triệu cổ phiếu DPG (giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu bằng 200% giá trị lô trái phiếu).

Lãnh đạo và người thân liên tục mua vào cổ phiếu GEX

Cụ thể, bà Nguyễn Liên Hương, con gái ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu GEX để nâng sở hữu từ 654 cổ phiếu lên 1.000.654 cổ phiếu, tương ứng 0,12% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 21/10 đến 16/11.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc GEX vừa mua vào 10 triệu cổ phiếu GEX để nâng sở hữu từ 22,58% lên 23,75% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 4/5 đến 24/5.

Ngoài ra, bà Nguyễn Bích Hà, con gái ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT Gelex vừa mua xong 850.000 cổ phiếu như đăng ký để nâng sở hữu từ 0,024% lên 0,124% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 18/7 đến 20/7.

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX – sàn HoSE) vừa mua vào xong 15 triệu cổ phiếu GEX để nâng sở hữu từ 0% lên 1,76% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 24/6 đến 22/7. Như vậy, sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan ông Nguyễn Văn Tuấn đã sở hữu 41,89% vốn điều lệ tại Gelex.

Được biết, bà Nguyễn Thị Tuyết đang là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán VIX. Ngoài ra, bà Tuyết là chị gái ông Nguyễn Văn Tuấn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Gelex. Từ ngày 2/11, bà Tuyết sẽ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT VIX.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III, doanh thu thuần đạt 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu thuần quý này có sự đóng góp chính từ mảng thiết bị điện với 3.339 tỷ đồng. Các mảng kinh doanh khác của GELEX đều có sự tăng trưởng, đóng góp vào cơ cấu doanh thu như sau: mảng vật liệu xây dựng đạt 2.611 tỷ đồng, bất động sản và khu công nghiệp 628 tỷ đồng, năng lượng & nước sạch 362 tỷ đồng.

Xét về 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất của GELEX là 24.729 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của GELEX đạt 1.767 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021, hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu GEX tăng 150 đồng lên 13.300 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác