Đầu tư
Giao đầu mối triển khai Dự án thành phần cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
Anh Minh - 04/08/2022 11:38
Ban Quản lý dự án 6 sẽ làm chủ đầu tư bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1056/QĐ – BGTVT về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương thực hiện việc giao, nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan của bước nghiên cứu tiền khả thi đã thực hiện và tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu, khẩn trương lập và hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật về tiến độ, chất lượng hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022 về việc phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Quyết định số 17, 2/3 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột được Thủ tướng giao cho 2 địa phương có tuyến đường đi qua thực hiện vai trò là cơ quan chủ quản.

Cụ thể, Dự án thành phần 1 (Km0+00 – Km32+) có tổng mức đầu tư dự kiến 5.632 tỷ đồng được giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa; Dự án thành phần 3 (Km69+500 – Km117+866) có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.485 tỷ đồng được giao cho UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản. Riêng dự án thành phần 3 (Km69+500 – Km117 +866) trị giá 9.818 tỷ đồng được cho Bộ GTVT quản lý do đoạn tuyến này nằm trên ranh giới 2 tỉnh và phức tạp về địa chất, địa hình.

Đối với UBND cấp tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản, Thủ tướng yêu cầu bố trí vốn đầu tư (kể cả trong trường hợp phát sinh tăng tổng mức đầu tư) để hoàn thành dự án đúng tiến độ; bảo đảm đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý hoặc có biện pháp tăng cường bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý thực hiện các dự án, dự án thành phần đáp ứng tiến độ và chất lượng yêu cầu theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, khả thi, đồng bộ.

Tin liên quan
Tin khác