Sức khỏe doanh nghiệp
Gỗ Đức Thành bán được 29,2% tổng lượng cổ phiếu chào bán
Duy Bắc - 07/12/2023 08:38
Lên kế hoạch chào bán cho 65 nhà cung cấp và đối tác nhưng chỉ có 39 bên tham gia trong đợt phát hành riêng lẻ của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT – sàn HoSE).

“Ế” 753.500 cổ phiếu GDT trong đợt phát hành riêng lẻ

Ngày 4/12 là thời điểm kết thúc đợt chào bán riêng lẻ 1.065.000 cổ phiếu GDT cho 65 nhà cung cấp, đối tác nhưng trên thực tế chỉ chào bán được 311.500 cổ phiếu, chiếm 29,2% tổng lượng cổ phiếu chào bán cho 26 nhà đầu tư để thu về số tiền 6,23 tỷ đồng.

Danh sách 26 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ của Gỗ Đức Thành (Nguồn: GDT)

Như vậy, kết thúc đợt chào bán có 39 nhà nhà cung cấp, đối tác của Công ty Gỗ Đức Thành từ chối mua vào 753.500 cổ phiếu GDT với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, giá này thấp hơn 11,9% so với giá đóng cửa ngày 6/12 là 22.700 đồng/cổ phiếu.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Gỗ Đức Thành đã thông qua kế hoạch phát hành 1.065.000 cổ phiếu riêng lẻ cho 65 nhà cung cấp, đối tác với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động 21,3 tỷ đồng, số tiền huy động dự kiến 16 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu như gỗ, vecni, keo, vật liệu đóng gói; và còn lại 5,3 tỷ đồng để mua vật liệu và công cụ khác.

Trong đó, bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch HĐQT Công ty Gỗ Đức Thành cho biết: “Thực tế đợt chào bán riêng lẻ 1 triệu cổ phiếu được đề xuất từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và phải dời tới nay do vướng nhiều thủ tục, quy định. Trong đó, đợt phát hành với mục đích hướng đi gắn kết lợi ích của nhà cung cấp, đối tác với lợi ích Công ty, khi nhà cung cấp và đối tác là chủ của Công ty thì đồng tiền bỏ bên túi của họ hay túi của Công ty Gỗ Đức Thành sẽ vẫn là tiền của họ, vì vậy họ cũng là chủ của Công ty Gỗ Đức Thành nên sẽ hưởng được lợi nhuận tại Công ty Gỗ Đức Thành, không bao giờ rời bỏ và luôn ưu tiên cho Công ty Gỗ Đức Thành”.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 giảm 56,6%, về 23,82 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Gỗ Đức Thành ghi nhận doanh thu đạt 69,75 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 8,2 tỷ đồng, giảm 20,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 35,2%, về 30,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 5,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,29 tỷ đồng, về 21,36 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 18,5%, tương ứng giảm 0,64 tỷ đồng, về 2,82 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 21,2%, tương ứng giảm 0,47 tỷ đồng, về 1,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,4%, tương ứng tăng thêm 1,22 tỷ đồng, lên 11,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Gỗ Đức Thành ghi nhận doanh thu đạt 222,19 tỷ đồng, giảm 26,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 23,82 tỷ đồng, giảm 56,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Gỗ Đức Thành lên kế hoạch doanh thu 520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Gỗ Đức Thành mới hoàn thành 31,8% so với kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2023.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Gỗ Đức Thành giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 23,37 tỷ đồng, về 382,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 100,3 tỷ đồng, chiếm 26,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 88,2 tỷ đồng, chiếm 23,05% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 86,5 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 76,1 tỷ đồng, chiếm 19,9% tổng tài sản; và các khoản mục khác.

Tin liên quan
Tin khác