Sức khỏe doanh nghiệp
Gỗ Trường Thành bị cưỡng chế 22,97 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng
Duy Bắc - 17/05/2024 16:34
Chưa thực hiện nộp thuế, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã Quyết định cưỡng chế thuế đối với CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF – sàn HoSE) giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2022.

Ngày 16/5, Gỗ Trường Thành nhận được Quyết định của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế số 1589/QĐ - CTBDU; 1590/QĐ - CTBDU; 1591/QĐ - CTBDU bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản Gỗ Trường Thành với số tiền 22,97 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành cho biết khoản nợ nêu trên liên quan đến các khoản nợ thuế phát sinh do ghi nhận nghĩa vụ từ các công ty thành viên sáp nhập và kết luận thanh tra thuế cho giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2022 với tổng số tiền trên 141 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành đã sử dụng khoản hoàn thuế 118,7 tỷ đồng để cấn trừ, vì vậy nghĩa vụ còn lại phải nộp là 22,97 tỷ đồng.

“Đây là nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo mới của Công ty trong năm 2023 sử dụng các thặng dư mới phát sinh để giải quyết dứt điểm các tồn đọng của Ban lãnh đạo cũ, nhằm hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và được hoàn thuế lại bình thường”, ông Trần Ngọc Giáp, người được uỷ quyền công bố thông tin tại Gỗ Trường Thành nhấn mạnh.

Ngoài ra, ngày 16/5, Gỗ Trường Thành cho biết thêm đã có công văn gửi Cục thuế về kế hoạch phần phải nộp còn lại 22,97 tỷ đồng dựa trên nguồn vốn lưu động và kế hoạch hoàn thuế xuất khẩu. Hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh của Gỗ Trường Thành vẫn ổn định và vẫn giữ mục tiêu ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua nhằm có nguồn tiếp tục khắc phục dứt điểm các tồn đọng cũ từ năm 2011.

Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, Gỗ Trường Thành đang sở hữu quỹ tiền mặt là 146,7 tỷ đồng, chiếm 5,4% tổng tài sản. Ngoài ra, Công ty còn đang có tổng dư nợ vay lên tới 390,2 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng nguồn vốn.

Liên quan tới biến cố tại Gỗ Trường Thành trong quá khứ, trong thuyết minh giá vốn 6 tháng đầu năm 2016 của Gỗ Trường Thành đột ngột xuất hiện khoản mục “Hàng tồn kho phát hiện thiếu khi kiểm kê” lên tới 980 tỷ đồng. Con số này được xác định trên cơ sở kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán EY trong 6 tháng đầu năm 2016 tại Gỗ Trường Thành.

Phát hiện này đã dẫn đến việc Công ty kiểm toán EY phải điều chỉnh thẳng vào chi phí giá vốn quý II/2016 của Gỗ Trường Thành khiến cho giá vốn trong 6 tháng đầu năm 2016 tăng vọt lên mức 1.690 tỷ đồng, cao gấp đôi doanh thu. Do đó, Gỗ Trường Thành ghi nhận lỗ gộp tới 807 tỷ đồng và lỗ ròng 1.073 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành lãi 4,09 tỷ đồng trong quý I/2024 nhờ xoá lãi phạt của Ngân hàng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 323,35 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lãi 4,09 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 21,7%, về còn 13,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 41,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 29,62 tỷ đồng, về 42,2 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 30,8%, tương ứng giảm 3,08 tỷ đồng, về 6,92 tỷ đồng; chi phí tài chính bất ngờ ghi nhận âm 24 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 17,15 tỷ đồng, tức giảm 41,15 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 0,6%, tương ứng giảm 0,4 tỷ đồng, về 62,98 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024, lợi nhuận gộp mà Gỗ Trường Thành tạo ra chỉ 42,2 tỷ đồng, thấp hơn tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 62,98 tỷ đồng, Gỗ Trường Thành đã thoát lỗ chủ yếu nhờ giảm chi phí tài chính.

Thêm nữa, trong thuyết minh Báo cáo tài chính, chi phí tài chính giảm chủ yếu do trong kỳ ghi nhận chi phí lãi vay âm 24,94 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 15,15 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành cho biết thêm Công ty được Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Buôn Ma Thuột thông báo xoá nợ đối với các khoản lãi phạt phát sinh liên quan đến lãi chậm nộp chưa thanh toán. Do đó, lợi nhuận hợp nhất của Công ty tăng trong quý đầu năm 2024 do giảm chi phí tài chính.

Trong năm 2024, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch doanh thu 2.012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 57 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 4.09 tỷ đồng, Gỗ Trường Thành đã hoàn thành được 7,2% so với kế hoạch lãi 57 tỷ đồng trong năm 2024.

Thêm nữa, mặc dù có lãi nhẹ trở lại trong quý đầu năm 2024 nhưng tại thời điểm 31/3/2024, Gỗ Trường Thành vẫn còn lỗ luỹ kế lên tới 3.226,5 tỷ đồng, bằng 78,5% vốn điều lệ (vốn điều lệ 4.111,98 tỷ đồng).

Dòng tiền âm trở lại sau 2 năm dương

Ngoài ra, về dòng tiền mặc dù có lãi tăng mạnh trở lại nhưng dòng tiền kinh doanh trong quý đầu năm 2024 vẫn tiếp tục âm 34,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 11,8 tỷ đồng. Thêm nữa, dòng tiền đầu tư dương 11,13 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 22,1 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, Gỗ Trường Thành đã trải qua hai năm dòng tiền dương liên tiếp là năm 2022 ghi nhận dương 253 tỷ đồng và năm 2023 tiếp tục dương thêm gần 38 tỷ đồng.

Huỷ kế hoạch gọi vốn

Một điểm đáng lưu ý, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 29/4 vừa qua, về kế hoạch huy động vốn, Gỗ Trường Thành đã thông qua việc huỷ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua ngày 26/4/2022.

Lý giải về huỷ phương án chào bán cổ phiếu, Gỗ Trường Thành cho biết sau quá trình làm việc với các cơ quan quản lý, trên cơ sở đánh giá lại tình hình thị trường không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc chào bán và lợi ích cổ đông, cũng như đánh giá lại kế hoạch sử dụng nguồn vốn, kế hoạch kinh doanh.

Được biết, ngày 26/4/2022, Gỗ Trường Thành thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 41,12 triệu cổ phiếu, huy động 411,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được dùng để bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh và mua cổ phần của các công ty cùng ngành.

Tin liên quan
Tin khác