Đầu tư
Gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp thuộc dịch vụ phi tư vấn hay mua sắm hàng hóa?
Anh Ngọc - 18/03/2018 07:46
Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại bệnh viện được coi là dịch vụ phi tư vấn theo định nghĩa nêu tại Luật Đấu thầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Bích Ngọc, tỉnh Yên Bái đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi đang chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại trung tâm. Xin hỏi, hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu phi tư vấn hay gói thầu cung cấp hàng hóa?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 9 và Khoản 25 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định, dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45, Điều 4 Luật Đấu thầu, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu. Hàng hoá gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Đối với trường hợp của bà Ngọc, dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại bệnh viện được coi là dịch vụ phi tư vấn theo định nghĩa nêu trên.

Tin liên quan
Tin khác