Sức khỏe doanh nghiệp
GVR: Lợi nhuận quý I/2022 tăng nhờ tiền đền bù đất
Duy Bắc - 11/05/2022 08:40
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã GVR – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 4.893,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.315,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,9% và 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 28,8% lên 30%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 5,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 74 tỷ đồng lên 1.470,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 209,7%, tương ứng tăng thêm 98,36 tỷ đồng lên 145,26 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 54%, tương ứng giảm 61,96 tỷ đồng về 52,81 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,6%, tương ứng tăng thêm 54,76 tỷ đồng lên 458,66 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 600,9%, tương ứng tăng thêm 344,62 tỷ đồng lên 401,97 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi ghi nhận giảm 8,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 79,12 tỷ đồng về 866,28 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ công ty ghi nhận lãi tăng 8,% chủ yếu do ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến.

Cơ cấu thu nhập khác của GVR trong quý I/2022 (Nguồn: BCTC).

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính quý I/2022, lợi nhuận khác tăng chủ yếu do công ty ghi nhận tiền bồi thường là 293,1 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận 7 tỷ đồng, tức tăng 286,1 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 437,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 504,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 487,98 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 298,8 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu GVR mới chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE từ tháng 3/2020. Trong đó, dòng tiền kinh doanh chính năm 2020 âm 852 tỷ đồng, năm 2021 quay trở lại dương 3.921 tỷ đồng. Như vậy, dòng tiền kinh doanh trong quý đầu năm quay lại âm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của GVR tăng 0,4% so với đầu năm lên 79.340,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 33.934,5 tỷ đồng, chiếm 42,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 14.910,4 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 12.711,4 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 14,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 495,5 tỷ đồng lên 3.966,1 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 7,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 217,3 tỷ đồng lên 3.066,4 tỷ đồng …

Ngoài ra, trong quý đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 2,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 240 tỷ đồng về 8.765,4 tỷ đồng và chiếm 11% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/5, cổ phiếu GVR giảm 200 đồng về 24.750 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác