Sức khỏe doanh nghiệp
Hà Đô rót thêm gần 1.000 tỷ đồng vào điện gió, doanh thu bất động sản giảm mạnh
Kỳ Thành - 16/08/2021 09:01
Trong nửa đầu năm, Hà Đô đã rót thêm gần 1.000 tỷ đồng vào dự án Điện gió 7A (Ninh Thuận), đồng thời ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh về doanh thu từ lĩnh vực năng lượng.
Nửa đầu năm, Hà Đô ghi nhận thêm gần 1.000 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang vào dự án Điện gió 7A

Tập đoàn Hà Đô (mã HDG - HoSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu bất động sản giảm mạnh, đồng thời cho thấy doanh nghiệp đang “dồn lực” cho điện gió.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II/2021 đạt 478 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm 2020. Cũng trong quý II, Hà Đô ghi nhận 39 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 50% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, trong khi chi phí bán hàng tăng mạnh từ 1 tỷ đồng lên hơn 89 tỷ đồng, Hà Đô ghi nhận lãi sau thuế 100,6 tỷ đồng, giảm 81% so với quý II/2020. Trong đó, lãi sau thuế thuộc về công ty mẹ la 32,6 tỷ đồng.

Hà Đô cho biết, doanh thu hợp nhất quý II/2021 giảm mạnh chủ yếu do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm, trong khi các lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định.

Đáng chú ý, nếu theo báo cáo tài chính riêng thì doanh thu xây lắp và doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 177% dẫn đến lãi sau thuế trên báo cáo riêng còn tăng trưởng tới 323% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.832 tỷ đồng, lãi sau thuế 502 tỷ đồng, lần lượt giảm 38,7% và 35% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2021, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2021 lần lượt là 4.863 tỷ đồng và 1.254 tỷ đồng. Như vậy, Hà Đô mới chỉ hoàn thành 38% chỉ tiêu doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế sau nửa đầu năm.

Có thể thấy kết quả kinh doanh nửa đầu năm thấp hơn cùng kỳ chủ yếu do mảng bất động sản giảm 54%.

Trong khi đó, mảng khách sạn và năng lượng ghi nhận sự tăng trưởng tốt. Đặc biệt, mảng dịch vụ khách sạn có doanh thu tăng trưởng tới 185% trong 6 tháng đầu năm nay.

Mảng năng lượng tiếp tục tăng trưởng khi ghi nhận doanh thu 502,6 tỷ đồng, tăng 47% nhờ vào sự ổn định của các nhà máy điện đang hoạt động hiện tại khi yếu tố thủy văn thuận lợi hơn.

Các số liệu trên bảng cân đối kế toán cũng cho thấy Hà Đô đang tập trung nhiều vào lĩnh vực này.

Cụ thể, tính đến 30/6/2021, Hà Đô có tổng tài sản đạt 14.774 tỷ đồng tăng 6,4% so với đầu kỳ trong đó riêng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn là 5.935 tỷ đồng chiếm 40% tổng tài sản, chủ yếu là 3 dự án năng lượng.

Đáng chú ý, dự án Điện gió 7A ghi nhận giá trị chi phí xây dựng dở dang tại thời điểm 30/6/2021 là 1.027 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 990 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2021.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Hà Đô tập trung chính vào 3 dự án năng lượng

Ngoài ra, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 70 tỷ đồng lên 488 tỷ đồng trong đó có 265 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi và 223 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Tính đến cuối quý II/2021, Hà Đô có 10.457 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 6% so với đầu năm, vốn chủ sở hữu 4.317 tỷ đồng. Công ty đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế là 1.614 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác