Đầu tư và cuộc sống
Hà Nội đã hạ ngầm hệ thống đường dây điện trên 140 tuyến phố
Hạnh Phúc - 08/12/2022 10:18
Thành phố Hà Nội Thủ đô đã hạ ngầm hệ thống đường dây điện trên 140 tuyến phố gắn với chỉnh trang đô thị, tôn tạo cảnh quan kiến trúc Thủ đô.

Trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, nhà mạng có kế hoạch ngầm hóa hệ thống đường dây điện, dây viễn thông; di dời cột điện, trạm biến áp... không phù hợp, cắt bỏ các đường dây không còn sử dụng, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện, hạn chế tình trạng "rác trời",

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, UBND Thành phố Hà Nội đã giao xây dựng một số kế hoạch, nhằm từng bước giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng của người dân.

Đó là: Kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông giai đoạn 2022-2025 tại 300 tuyến đường phố; Kế hoạch chỉnh trang hè, đường 180 tuyến phố trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố giai đoạn 2021-2025.

Sở Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo các Kế hoạch và trình UBND Thành phố Hà Nội xem xét phê duyệt để các tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp thực hiện, từng bước giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng của người dân.

Với hạ ngầm hệ thống lưới điện: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội là đơn vị quản lý vận hành hệ thống lưới điện cao, trung, hạ áp bao gồm các đường dây điện, cột điện, trạm biến áp.

Đối với các tài sản trang thiết bị điện trên lưới không còn sử dụng sau 6 tháng, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội có trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi hoàn trả mặt bằng theo quy định tại Luật Điện lực.

Bên cạnh đó, hằng năm căn cứ nguồn vốn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao và mục tiêu đầu tư, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai một số dự án hạ ngầm lưới điện tại các tuyến phố trung tâm sau khi được UBND Thành phố phê duyệt (tổng cộng đã có 5 đợt hạ ngầm được 140 tuyến phố) gắn với chỉnh trang đô thị, tôn tạo cảnh quan kiến trúc Thành phố.

Về hạ ngầm hệ thống đường dây cáp viễn thông: UBND Thành phố Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND Thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp điện lực, viễn thông triển khai hạ ngầm theo phương thức xã hội hóa (giai đoạn 2016-2020; 2020-2025) để đẩy nhanh tiến độ hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn.

Các tuyến đường phố sau khi hoàn thành hạ ngầm, cắt hạ dây cũ, cột cũ, cảnh quan đô thị được cải thiện rất nhiều. Đường phố phong quang, khang trang, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn phòng, chống cháy nổ được nâng cao; Bảo đảm nâng cao độ ổn định cung cấp điện, giảm số vụ sự cố điện do các nguyên nhân khách quan gây ra.

Tin liên quan
Tin khác