Đầu tư
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 18 dự án về nông thôn mới
Hạnh Phúc - 15/05/2024 16:54
Ngày 15/5, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của TP.

Đối với Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, HĐND TP. Hà Nội nhất trí thông qua 18 dự án được phân theo 4 nhóm: 1 dự án thực hiện chuyển tiếp tại địa bàn huyện Mỹ Đức; 5 dự án trên địa bàn các xã được Thành phố giao nhiệm vụ hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; 8 dự án thực hiện trên địa bàn các huyện đang làm thủ tục đề xuất công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, nhằm tiếp tục củng cố chỉ tiêu đạt được và động viên, khuyến khích sự cố gắng của các huyện; 4 dự án thực hiện củng cố chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao và hỗ trợ phát triển sản xuất.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của TP, HĐND TP. Hà Nội quyết nghị 8 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.377 tỷ đồng. Trong đó, 1 dự án nhóm B sử dụng ngân sách cấp TP với tổng mức đầu tư dự kiến 191 tỷ đồng thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. 7 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 1.186 tỷ đồng, thực hiện trong 2 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. 

Cụ thể, 6 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 1.061 tỷ đồng sử dụng ngân sách TP; 1 dự án nhóm B sử dụng ngân sách huyện Hoài Đức với tổng mức đầu tư dự kiến là 125 tỷ đồng.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND TP. Hà Nội, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP. Hà Nội, các vị đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 8 Nghị quyết để kịp thời quyết định các nội dung, cơ chế, chính sách quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của TP.

Đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã TP. Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia. Hà Nội cũng là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lớn nhất (61 xã, phường trên tổng số 624 xã, phường của toàn quốc, chiếm tỷ lệ khoảng gần 10% số lượng đơn vị hành chính cấp xã của toàn quốc sẽ giảm do sắp xếp đợt này). Đề nghị UBND TP. Hà Nội tập trung, khẩn trương hoàn thiện Đề án, gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ, theo quy định. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị của TP, nhất là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và Nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Trung ương, TP.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sắp xếp đảm bảo khoa học, linh hoạt, đúng quy định, phù hợp thực tiễn của từng địa phương. Phối hợp rà soát, sắp xếp tổ chức Đảng, đoàn thể; sắp xếp tổ chức, bộ máy, đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Đối với việc sắp xếp các Trụ sở, tài sản công phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định, hiệu quả và tránh lãng phí. Đồng thời, rà soát, xây dựng lộ trình, kế hoạch, tạo điều kiện tốt nhất trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, giấy tờ của Nhân dân. Tiếp tục, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp.

Đối với Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, đây là nội dung cần thiết và cấp bách nhằm sửa đổi, bổ sung các nội dung còn chưa phù hợp với thực tiễn, tuân thủ theo các quy định mới của Trung ương. Đề nghị UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật; tài sản công được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc quản lý, sử dụng tài sản công phải được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, đáp ứng yêu cầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của TP: Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Thành phố. Đề nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; ưu tiên nguồn lực bố trí cho các dự án có tính khả thi cao, dự án trọng điểm, dự án cấp bách, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc của TP.

Đối với các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư pháp, xây dựng được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND TP. Hà Nội, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai đảm bảo các Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Tin liên quan
Tin khác