Đầu tư và cuộc sống
Hà Nội: Miễn phí sử dụng thư viện để khuyến khích, phát triển văn hoá đọc
Phương Linh - 05/07/2023 06:38
Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng, việc miễn phí sử dụng thư viện sẽ khuyến khích bạn đọc đến với thư viện nhiều hơn.

Tại phiên làm việc ngày 4/7 của Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Nghị quyết Sửa đổi quy định về phí thư viện tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố đã được thông qua với 100% đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí.

Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND Thành phố, sửa đổi, bổ sung khoản 7 Mục A về Phí thư viện được quy định tại Danh mục các khoản phí và lệ phí ban hành kèm Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Người sử dụng thư viện được miễn phí đối với các hoạt động quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Thư viện 2019 tại các thư viện công lập thuộc thành phố Hà Nội quản lý gồm: Sử dụng tài nguyên thông tin tại thư viện, mượn theo thời hạn quy định trong nội quy thư viện; Tra cứu thông tin trên không gian mạng; tiếp nhận thông tin về tài nguyên thông tin thông qua hệ thống tra cứu hoặc hình thức tiếp nhận thông tin, tra cứu khác; Được giúp đỡ, tư vấn về tìm kiếm, lựa chọn tài nguyên thông tin phù hợp với yêu cầu.

(Ảnh minh hoạ)

Đánh giá tác động khi thực hiện miễn phí thư viện cho người sử dụng thư viện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Thư viện 2019, UBND Thành phố cho biết: Điều này sẽ khuyến khích bạn đọc yêu thích đọc sách giấy in, đến với thư viện nhiều hơn, chính là thực hiện các chính sách của Nhà nước, Thành phố về phát triển văn hóa đọc.

Thẩm tra về nội dung Dự thảo nghị quyết này, ông Vũ Ngọc Anh, phó trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân Thành phố cho biết, việc UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết sửa đổi quy định về phí thư viện tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thư viện là cần thiết, đúng thẩm quyền.

Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng, việc miễn phí thư viện cho người sử dụng thư viện theo quy định của Luật Thư viện sẽ khuyến khích bạn đọc yêu thích đọc sách giấy in, đến với thư viện nhiều hơn, chính là thực hiện các chính sách của nhà nước về phát triển văn hóa đọc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 15/03/2017 về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ban cơ bản thống nhất với nội dung trình của UBND Thành phố và đề nghị điều chỉnh Nội dung trình là: Sửa đổi, bổ sung thành sửa đổi khoản 7 Mục A về phí thư viện được quy định tại Danh mục các khoản phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân, do UBND TP. Hà Nội trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành nghị quyết sửa đổi toàn bộ quy định về phí thư viện đã được quy định trong Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố để đảm bảo thống nhất với dự thảo nghị quyết.

Trên cơ sở giải trình, tiếp thu của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết sửa đổi quy định về phí thư viện tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân.

Tin liên quan
Tin khác