Viễn thông - Công nghệ
Hà Nội tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước
Minh Thắng - 23/05/2022 15:19
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1538/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Công văn nêu rõ, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội về vấn đề này. 

Trong đó tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản của UBND Thành phố về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng bộ phận, đội ngũ cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đáp ứng yêu cầu, bố trí công tác lâu dài, hạn chế luân chuyển.

UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu chủ động tổ chức công tác phòng ngừa trong bảo vệ bí mật nhà nước, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, nguy cơ và các vụ việc lộ bí mật nhà nước, các vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, ngăn chặn, xử lý.

Cùng đó, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế, nội quy về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho phù hợp thực tế và pháp luật hiện hành. Đặc biệt, cần tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước khi ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng: đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến và sử dụng nhân lực có khả năng quản lý, khai thác hiệu quả nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; 

Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và phòng, chống lộ, mất bí mật nhà nước, nhất là tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật, trên hệ thống mạng internet…

Tin liên quan
Tin khác