Tài chính - Chứng khoán
Hapaco dự chi hơn 140 tỷ đồng nâng sở hữu lên mức chi phối tại Bệnh viện Quốc tế Green
Chí Tín - 10/10/2020 08:37
Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP, sàn HoSE) cho biết sẽ mua thêm hơn 9,65 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green.
Sau đợt mua vào lần này, Hapaco sẽ nắm cổ phần chi phối tại Bệnh viện Green

Giá mua dự kiến là 14.600 đồng/cổ phần, số tiền mà Công ty dự kiến chi cho thương vụ này là 140,9 tỷ đồng.

Trước đó, Hapaco đã nắm giữ 17,7 triệu cổ phiếu Bệnh viện Green, tương đương số vốn góp là 177 tỷ đồng theo mệnh giá.

Số cổ phần trên tương ứng với 33,65% vốn tại Bệnh viện Green, sau đợt mua thêm lần này, số cổ phần sẽ tăng lên thành hơn 27,35 triệu cổ phần, tương đương 52% vốn.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hapaco đặt mục tiêu doanh thu 414,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 28 tỷ đồng.

Về năng lực tài chính của Hapaco, tại thời điểm giữa năm 2020 Công ty chỉ có hơn 4 tỷ tiền mặt (và tương đương tiền) và khoảng hơn 50,4 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.

Ngoài ra, Hapaco cũng có 278,5 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là 66,2 tỷ đồng.

Hàng tồn khi của Công ty là 91,5 tỷ đồng, nhưng dự phòng giảm giá hàng tồn kho lên tới hơn 9 tỷ đồng, chiếm tới gần 10% tổng giá trị hàng tồn kho.

Hapaco trước đây là Công ty Giấy Hải Phòng, tiền thân là Xí nghiệp Giấy bìa Đồng Tiến, được thành lập ngày 14/09/1960.

Năm 1999, Công ty Giấy Hải Phòng hợp nhất vào Công ty cổ phần Hải Âu, đổi tên thành Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng Hapaco. Tháng 8/2000, công ty là một trong 4 công ty cổ phần đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tin liên quan
Tin khác