Sức khỏe doanh nghiệp
Hodeco thoát lỗ quý IV/2022 nhờ bán vốn chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đại Dương
Duy Bắc - 18/01/2023 14:47
CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 254,65 tỷ đồng trong quý IV/2022 nhờ bán vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Thoát lỗ quý IV nhờ bán vốn Công ty con

Trong quý IV/2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 173,53 tỷ đồng, giảm 60,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 171,58 tỷ đồng, tăng 68,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 35,2% về chỉ còn 18,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 79,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 121,93 tỷ đồng về 32,01 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 121,6 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 253,01 tỷ đồng lên 255,09 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 307,2%, tương ứng tăng thêm 36,8 tỷ đồng lên 48,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 11,6%, tương ứng giảm 2,57 tỷ đồng về 19,62 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Điểm đáng lưu ý, nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2022, Hodeco ghi nhận lỗ 36,39 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 119,77 tỷ đồng, tức giảm tới 156,16 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính không đủ bù đắp chi phí, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào ghi nhận doanh thu tài chính đột biến là 255,09 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu tài chính của Hodeco trong quý IV/2022 (Nguồn: BCTC).

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty có doanh thu tài chính đột biến, chủ yếu ghi nhận lãi bán cổ phần là 254,65 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Ở một diễn biến khác, trước khi kết thúc năm tài chính 2022, ngày 30/12/2022, Hodeco công bố thông tin chuyển CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu từ công ty con sang công ty liên kết do Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho đối tác, đồng thời đơn vị này cũng đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Với việc sở hữu dưới 51% tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, Hodeco đã chuyển từ hạch toán công ty con sang công ty liên kết, đồng thời quyết định tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu sẽ do đối tác do sở hữu chi phối.

Phối cảnh tổng thể Dự án Khu du lịch Đại Dương.

Thông tin liên quan, CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đại Dương (tên thương mại là Antares) tại Chí Linh - Cửa Lấp, phường 11, TP. Vũng Tàu. Dự án có diện tích khoảng 19,5 ha, tổng vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng. Trong đó, 45.107 m2 khu căn hộ du lịch nghỉ dưỡng; 25.541 m2 khu biệt thự du lịch nghỉ dưỡng; 81.104 m2 khu tổ hợp khách sạn 5 sao; 32.775 m2 diện tích đường giao thông; và 11.410 m2 dùng làm công viên hồ trung tâm.

Mục tiêu năm 2022, Dự án Khu du lịch Đại Dương sẽ hoàn thành điều chỉnh tổng thể quy hoạch 1/500; hoàn thành giấy phép xây dựng condotel, 29 villa và 8 khách sạn; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 4 villa (mẫu), xây dựng hầm cùng 2 tầng nổi khối condotel 25 tầng.

Lũy kế trong năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 1.298,03 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 420,75 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2022, Hodeco đặt kế hoạch tổng giá trị đầu tư 4.189 tỷ đồng, doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 429,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 245,6%, 35,67% và 38,11% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận sau thuế là 420,75 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch năm, chỉ đạt 97,9% kế hoạch năm.

Chuyển cách hạch toán CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu từ Công ty con sang Công ty liên kết

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Hodeco tăng 17,1% so với đầu năm lên 4.422 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 1.091,5 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.088,7 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.071,97 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 686,6 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, đầu tư tài chính dài hạn tăng 27,8 lần so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 662,8 tỷ đồng lên 686,6 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 66,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 427,61 tỷ đồng lên 1.071,97 tỷ đồng; tồn kho giảm 41,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 767,5 tỷ đồng về 1.091,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 48,9%, tương ứng tăng thêm 357,7 tỷ đồng lên 1.088,7 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu được hạch toán Công ty liên kết từ quý IV/2022 (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, đầu tư tài chính dài hạn tăng trong kỳ khi Công ty ghi nhận đầu tư vào Công ty liên kết là 570,08 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu so với đầu năm không ghi nhận.

Được biết, trong quý IV, Hodeco đã bán ra 5 triệu cổ phiếu và góp thêm vốn tương ứng 15 triệu cổ phần của CTCP Xây dựng giải trí Đại dương Vũng Tàu, tỷ lệ sở hữu đã giảm từ 100% về còn 47,29% vốn điều lệ.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 25,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 346,9 tỷ đồng lên 1.690,3 tỷ đồng và chiếm 38,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 18/1, cổ phiếu HDC tăng 700 đồng lên 31.400 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác