Sức khỏe doanh nghiệp
Hodeco tiếp tục chào bán hơn 1,1 triệu cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua
Duy Bắc - 15/06/2024 07:53
Bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn thị trường 50,8% nhưng CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - sàn HoSE) vẫn còn hơn 1,1 triệu cổ phiếu chưa chào bán hết.

Hơn 1,1 triệu cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu

Ngày 14/6, Hodeco cho biết kết thúc thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, Công ty ghi nhận đã bán được 18.872.888 cổ phiếu trên tổng chào bán là 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công là 94,36% tổng lượng cổ phiếu chào bán và còn lại 1.117.356 cổ phiếu không chào bán hết.

Toàn bộ 1.117.356 cổ phiếu không chào bán hết, Hodeco dự kiến sẽ tiếp tục chào bán giá 15.000 đồng/cổ phiếu cho 23 cá nhân. Trong đó, thời gian nộp tiền mua từ ngày 17/6 đến ngày 19/6.

Danh sách 23 cá nhân sẽ mua hơn 1,1 triệu cổ phiếu Hodeco (Nguồn: Hodeco)

Trong danh sách được phân phối đáng chú ý có ba cá nhân được mua lượng lớn gồm ông Lê Viết Liên mua 249,106 cổ phiếu; bà Phạm Thị Xuân mua 373.660 cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa được mua 207.590 cổ phiếu và các cá nhân khác mua từ 10.000 đến 27.000 cổ phiếu tuỳ vào từng cá nhân.

Ngoài ra, theo Báo cáo quản trị năm 2023, Hodeco cũng ghi nhận cá nhân có tên trùng với người được mua trong danh sách này gồm ông Lê Viết Liên, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Được biết, cổ phiếu không chào bán hết được chào bán cho 23 cá nhân sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Ngoài ra, theo kế hoạch chào bán ban đầu, Công ty chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động 300 tỷ đồng (giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 50,8% so với giá thị trường ngày 14/6 là 30.500 đồng/cổ phiếu), toàn bộ để thanh toán gốc và lãi của một số khoản nợ vay Ngân hàng, thời gian giải ngân từ quý I/2024 đến quý III/2024.

Trong đó, trả nợ 75 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; trả 91 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Ngân hàng mới đổi tên thành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển); trả nợ 54 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong; và trả nợ 80 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Thoát lỗ quý I/2024 nhờ cổ tức, lãi được chia

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 85,32 tỷ đồng, giảm 51,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,12 tỷ đồng, giảm 96,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 44,8%, về 17,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 81,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 64,55 tỷ đồng, về 14,71 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng đột biến 168,4 lần, tương ứng tăng thêm 11,79 tỷ đồng, lên 11,86 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 0,07 tỷ đồng); chi phí tài chính giảm 58,5%, tương ứng giảm 12,61 tỷ đồng, về 8,93 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 17,3%, tương ứng giảm 2,47 tỷ đồng, về 11,79 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2024, Công ty ghi nhận lỗ hoạt động cốt lõi 6,01 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 43,46 tỷ đồng, tức giảm 49,47 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý I/2024, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Hodeco thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Hodeco có thuyết minh, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận 11,63 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia so với cùng kỳ không ghi nhận.

Thêm nữa, Hodeco cũng giải trình biến động lợi nhuận trong quý I/2024 khi mà doanh thu sụt giảm nhiều so với cùng kỳ do tình hình chung của thị trường bất động sản cũng vẫn rất khó khăn trong quý I/2024 ảnh hưởng đến công tác bán hàng của Công ty. Ngoài ra, lợi nhuận giảm do điều chỉnh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư trên Báo cáo tài chính riêng quý I/2024 khi lập báo cáo hợp nhất và do doanh thu hợp nhất giảm nhiều so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2024, Hodeco lên kế hoạch tham vọng với doanh thu 1.657,6 tỷ đồng, tăng 146,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 424 tỷ đồng, tăng 222,4% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 15%. Trong đó, tổng vốn đầu tư lên tới 2.856 tỷ đồng, tăng 645,7% so với số giá trị đã đầu tư năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,12 tỷ đồng, Hodeco chỉ mới hoàn thành 0,3% so với kế hoạch tham vọng lãi 424 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2023, Hodeco cũng kế hoạch tham vọng nhưng kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu 671,8 tỷ đồng, thực hiện được 37,96% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 131,5 tỷ đồng, thực hiện được 26,95% so với kế hoạch và giá trị đầu tư chỉ giải ngân 383 tỷ đồng, thực hiện được 26,21% so với kế hoạch.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Hodeco tăng nhẹ 1,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 54,4 tỷ đồng, lên 4.753,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.289,99 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.282,5 tỷ đồng, chiếm 26,98% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 943,1 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 814,6 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 37,2 tỷ đồng, lên 1.741,9 tỷ đồng và bằng 91,2% vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận 1.704,7 tỷ đồng và bằng 89,3% vốn chủ sở hữu).

Tin liên quan
Tin khác