Thông tin doanh nghiệp
Home Credit thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động
Thùy Dung - 26/09/2020 08:19
Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, với các thông tin chi tiết như sau:

Căn cứ Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2020 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 18 Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam (“Home Credit”) số 90/GP-NHNN ngày 23/09/2019; Quyết định số 2599/QĐ-NHNN ngày 19/12/2020, Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 18/08/2020 và Quyết định số 1684/QĐ-NHNN ngày 21/09/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Home Credit,Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng và đối tác về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động với các thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin về Home Credit Tên đầy đủ: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam;  Tên viết tắt: Home Credit Việt Nam. Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin Giấy phép được sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt độngGiấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam số 90/GP-NHNN ngày 23/09/2019 (“Giấy phép số 90/GP-NHNN”).

3. Lý do sửa đổi, bổ sung:Theo Quyết định số 1684/QĐ-NHNN ngày 21/09/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Giấy phép số 90/GP-NHNN như sau: “Vốn điều lệ của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam là: 2.050.000.000.000 đồng (Hai nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng) do Công ty Home Credit N.V (có trụ sở chính tại Hà Lan) sở hữu 100% Vốn điều lệ”.

4. Ngày có hiệu lực của Quyết định: 21.09.2020.Tài liệu đính kèm: Quyết định số 1684/QĐ-NHNN.

Tin liên quan
Tin khác