Doanh nghiệp
Hơn 4.800 doanh nghiệp nợ thuế xấp xỉ 1.900 tỷ đồng
Hải Yến - 12/04/2024 18:39
Theo Cục Hải quan TP.HCM, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn tại đơn vị tính đến ngày 14/3/2024 gần 1.900 tỷ đồng, của hơn 4.800 doanh nghiệp, trong đó, có hơn 400 doanh nghiệp có số tiền nợ trên 1 tỷ đồng..

Cục Hải quan TP.HCM cho biết, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn tại đơn vị tính đến giữa tháng 3/2024 gần 1.900 tỷ đồng, của hơn 4.800 doanh nghiệp. Trong số này, có hơn 400 doanh nghiệp có số tiền nợ trên 1 tỷ đồng. Nợ có khả năng thu trên 234 tỷ đồng.

Số tiền nợ mới phát sinh tăng trong năm 2023 còn phải thu hồi là hơn 195 tỷ đồng của 300 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong 4.800 doanh nghiệp nợ thuế tại Cục Hải quan TPHCM có hơn 1.800 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc ngưng hoạt động (tương ứng hơn 1.300 tỷ đồng tiền nợ); gần 200 doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tương ứng hơn 400 tỷ đồng tiền nợ).

Theo đánh giá của Cục Hải quan TPHCM, số liệu nợ thuế tồn đọng do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là các khoản nợ đã phát sinh từ lâu, trước khi các biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế được áp dụng; nguyên nhân chủ quan, một số trường hợp nợ thuế do thiếu thông tin dẫn đến áp dụng biện pháp cưỡng chế chậm, không kịp thời; một số trường hợp chưa được theo dõi đôn đốc thu hồi nợ kịp thời...

Năm 2024, Cục Hải quan TP.HCM được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 130.800 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán được giao, một trong những giải pháp được đơn vị chú trọng là thu hồi nợ thuế.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng thuế, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM chỉ đạo các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ. 

Cụ thể, đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ, với các giải pháp, như: phát hành thông báo nợ thuế, gửi thư mời doanh nghiệp đến làm việc tại cơ quan Hải quan, xác minh địa chỉ và tình trạng hoạt động doanh nghiệp tại địa phương…; thực hiện xác minh thông tin cần thiết để thực hiện các biện pháp cưỡng chế, bao gồm: thông tin tài khoản ngân hàng, tình trạng hoạt động và tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, truy tìm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế...

Đối với những khoản nợ khó thu trên tổng số nợ 1.650 tỷ đồng của hơn 3.800 doanh nghiệp đang được Cục Hải quan TPHCM phân loại xử lý theo quy định.

Trong đó, có những khoản nợ phát sinh từ năm 1994, 1995 của những doanh nghiệp hoạt động về loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, với số nợ lớn.

Chẳng hạn, tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư có 184 doanh nghiệp nợ thuế thuộc diện khó thu, với tổng số nợ trên 417 tỷ đồng; Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công có 334 doanh nghiệp, với tổng số nợ trên 166 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, số nợ thuế thuộc diện khó thu phát sinh từ nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan cũng còn khá lớn, với tổng số nợ gần 115 tỷ đồng của 67 doanh nghiệp.

Để xử lý số nợ khó thu hồi, Cục Hải quan TP.HCM chỉ đạo các đơn vị căn cứ tình hình nợ thực tế, các đơn vị xác định các công việc còn phải thực hiện, xây dựng kế hoạch công tác xử lý nợ thuế chi tiết tại đơn vị.

Đối với các khoản nợ đã phát sinh quá 10 năm, kế hoạch phải tập trung phân loại hồ sơ có số tiền nợ lớn, đủ điều kiện xử lý nợ và hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện khoanh và xóa nợ.

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến 29/2/2024, số nợ thuế của toàn ngành hải quan là 5.437 tỷ đồng, tăng 54,5 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023. Số nợ được khoanh tính đến cuối tháng 1/2024 là  1.209,41 tỷ đồng, không thay đổi so với thời điểm 31/12/2023.

Tổng cục Hải quan đã giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn tối thiếu năm 2024 cho 27 Cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Tin liên quan
Tin khác