Sức khỏe doanh nghiệp
Hụt 1,2 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán, VietinBank vẫn tăng trưởng 79,6%
Thùy Liên - 10/03/2020 08:01
Ngân hàng TMCP VietinBank vừa có công văn gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Chứng khoán TP.HCM giải trình biến động chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.
Vietinbank vừa có báo cáo giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất sau kiểm toán

Theo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank năm 2019 là  11.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9.477 tỷ đồng. So với báo cáo tài chínhngân hàng công bố trước đó, lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng nhẹ, song chi phí nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng gần 2 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán giảm hơn 1,2 tỷ đồng.

Các chỉ số kinh doanh khác của VietinBank sau kiểm toán cơ bản không có nhiều so với báo cáo tài chính quý IV/2019 mà ngân hàng công bố trước đó với mức tăng trưởng lợi nhuận gần 80%.

Cụ thể, theo giải trình của VietinBank, năm 2019, lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán của ngân hàng tăng thêm 5.222 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng thêm 4.200 tỷ đồng,  đều đạt mức tăng 79,6% so với năm trước đó.

Lợi nhuận tăng mạnh do thu nhập lãi thuần tăng 49,5%, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng hơn 120%, lãi thuần từ dịch vụ tăng 46,4%. Năm 2019, VietinBank tiếp tục tập trung tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên các khách hàng và phân khúc khách hàng có hiệu quả kinh lời cao hơn.

 Đồng thời, ngân hàng thực hiện định hướng chuyển dịch cơ cấu thu nhập, tăng mạnh thu nhập ngoài lãi thông qua nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thanh toán, đi kèm với kiểm soát tốt chi phí.

Trong khi hiệu quả tăng lên thì chi phí hoạt động của ngân hàng lại được kiểm soát chặt chẽ,  cải thiện hiệu quả sử dụng. Năm 2019, mức tăng chi phí của ngân hàng chỉ 11,7% (1.651 tỷ đồng). Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động (CIR) được kiểm soát ở mức 38,8%, thấp hơn nhiều so với năm 2018.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Vietinbank tăng 5.201 tỷ đồng (tăng 66,7%) so với năm trước nhằm mục tiêu chủ động trong các phương án xử lý nợ, đồng thời tất toàn trước hạn nợ xấu tại VAMC.

Năm 2020, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng khoảng 6% - 8%; tín dụng tăng trưởng khoảng 8% - 10%; nguồn vốn huy động tăng trưởng theo nhu cầu của tăng trưởng tín dụng và sử dụng vốn, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng 10% trở lên so với năm 2019.

Tin liên quan
Tin khác