Đầu tư
Huyện đầu tiên ở Đắk Lắk công bố quy hoạch xây dựng vùng
Thanh Chung - 22/11/2023 08:00
Ngày 21/11, UBND huyện Cư M'gar tổ chức Lễ công bố Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045. Đây là huyện đầu tiên ở ở tỉnh Đắk Lắk tổ chức công bố Quy hoạch xây dựng vùng.
Các đại biểu dự lễ công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện Cư M"gar đến năm 2045.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định 2064/QÐ-UBND ngày 16/10/2023 phê duyệt kết quả quy hoạch ở địa phương này.

Theo đó, xây dựng huyện Cư M’Gar trở thành cực phát triển quan trọng thuộc vùng trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk (vùng phát triển dẫn đầu về dịch vụ - du lịch, công nghiệp), là vùng kinh tế xanh, phát triển bền vững phía Bắc của TP Buôn Ma Thuột.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics kết hợp với phát triển thương mại, nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Từng bước phát triển đô thị hiệu quả tạo động lực phát triển kinh tế; giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo tồn và phát huy tốt các nét đẹp văn hoá truyền thống các dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Theo định hướng phát triển không gian vùng, huyện Cư M’gar được phân thành 2 tiểu vùng phát triển kinh tế. Trong đó, tiểu vùng 1 là khu đô thị - dịch vụ - du lịch - công nghiệp, tiểu vùng 2 là khu dịch vụ nông lâm nghiệp.

Cụ thể, tiểu vùng 1 được định hướng phát triển tổng hợp thế mạnh là khu vực cửa ngõ phía Bắc của thành phố Buôn Ma Thuột. Đây sẽ là khu vực cung cấp thực phẩm cho thành phố Buôn Ma Thuột và hỗ trợ cho thị xã Buôn Hồ.

Ngoài ra, tiểu vùng 1 sẽ hình thành các chức năng về dịch vụ và thương mại, hỗ trợ một phần cho cực phát triển còn lại; hình thành các trung tâm chuyển giao công nghệ gắn với vùng sản xuất.

Đối với tiểu vùng 2 có định hướng phát triển thương mại gắn với dịch vụ sản xuất nông nghiệp, hình thành các trung tâm hỗ trợ sản xuất và đầu mối trung chuyển, các kênh phân phối gắn với chuỗi logistic của vùng và của tỉnh.

Mục tiêu, đến năm 2045, huyện Cư M'gar dự kiến có 3 đô thị thị trấn Quảng Phú (đô thị loại III); thị trấn Ea Pốk (đô thị loại IV) và thị trấn Cuôr Đăng (đô thị loại V).

Ngoài ra, ở huyện Cư M'gar sẽ phát triển Khu công nghiệp Phú Xuân tại xã Ea Drơng với quy mô 325,6ha; cụm công nghiệp dự kiến tại xã Ea Kpam với quy mô khoảng 75ha…

Mặt khác, cơ cấu tỉ lệ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10-11%; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 38-39%; thương mại, dịch vụ chiếm 49-50%.

Ông Vũ Hồng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar khẳng định, quy hoạch xây dựng vùng huyện Cư M’gar đến năm 2045 được phê duyệt là cơ sở pháp lý để huyện triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy hoạch tỉnh. Để Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045 trở thành hiện thực, UBND huyện sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch.

Đặc biệt, huyện sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, kể cả nhà đầu tư nước ngoài để phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trước mắt, phấn đấu xây dựng huyện Cư M’gar trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Tin liên quan
Tin khác