Đầu tư
[Infographic] 4 tháng năm 2021, FDI đạt 12,25 tỷ USD
ĐT - 03/05/2021 07:20
Tính đến ngày 20/4/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2021 đạt 12,25 tỷ USD, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2020.

.

Tin liên quan
Tin khác