Tiêu dùng
[Infographic] 8 dự án trong Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đến năm 2020
ĐT - 26/05/2018 15:18
Bộ Y tế vừa triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018. Thời gian qua, nhờ các chương trình mục tiêu y tế - dân số, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản như thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh…
Tin liên quan
Tin khác