Đầu tư Phát triển bền vững
[Infographic] Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021: Các phương pháp xử lý chất thải
ĐT - 24/09/2021 19:39
Mục đích của việc xử lý chất thải là chuyển chất thải sang một dạng khác ít độc hại hơn, dễ kiểm soát hơn, có thể sử dụng có ích.

.

Tin liên quan
Tin khác