Tiêu dùng
[Infographic] CPI tháng 2/2021 tăng 1,52%
ĐT - 01/03/2021 10:42
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2021 tăng 1,52% so với tháng trước. Có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng giữ ổn định.

.

Tin liên quan
Tin khác