Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] "Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh" 27/12 theo sáng kiến của Việt Nam
ĐT - 27/12/2020 11:11
Đại hội đồng Liên hợp quốc tại phiên họp toàn thể ngày 7/12/2020, đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập “Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh” vào ngày 27/12 hàng năm.

.

Tin liên quan
Tin khác