Thời sự
[Infographic] Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WHO
ĐT - 29/11/2021 09:53
WHO đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam từ năm 1976. Từ đó đến nay, WHO đã đóng góp ngày càng tăng cho sự phát triển của ngành y tế. Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động của WHO.

.

Tin liên quan
Tin khác