Đầu tư Phát triển bền vững
[Infographic] Việt Nam chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo
ĐT - 16/10/2021 19:20
Là quốc gia chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo.

.

Tin liên quan
Tin khác