Đầu tư Phát triển bền vững
Khánh Hòa xây dựng Nha Trang thành đô thị xanh, thành phố đáng sống, đáng làm việc
Linh Đan - 01/04/2024 16:13
Khánh Hòa đặt mục tiêu xây dựng nhằm mục tiêu đưa Nha Trang trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, trở thành thành phố đáng sống và đáng làm việc cho mọi người.
Khánh Hòa đặt mục tiêu đưa Nha Trang trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, trở thành thành phố đáng sống và đáng làm việc cho mọi người. Ảnh: Linh Đan

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh thành phố Nha Trang giai đoạn 2024 - 2030”.

Theo đó, Đề án này được xây dựng nhằm mục tiêu đưa Nha Trang trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, trở thành thành phố đáng sống và đáng làm việc cho mọi người.

Đề án trình bày chiến lược, kiến trúc tổng thể, mô hình, các tiêu chỉ tiêu đo lường và giám sát tăng trưởng xanh, các dự án, sáng kiến cụ thể và lộ trình triển khai nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trong các ngành trọng yếu mà thành phố có cơ hội lợi thế, bao gồm du lịch xanh, công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, hạ tầng đô thị xanh, giao thông xanh và lối sống xanh. Mục tiêu của quá trình này mang lại lợi ích thiết thực cho chính quyền và người dân thành phố Nha Trang.

Đề án xây dựng trên một khu kiến trúc tổng thể về chuyển đổi xanh tích hợp các lớp công nghệ xanh, nền tảng số và các ứng dụng thông minh nhằm định hướng cho các nội dung phân tích về chuyển đổi xanh - tăng trưởng xanh.

Kiến trúc này xác định 6 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi xanh của Nha Trang, 3 lĩnh vực đóng vai trò nền tảng và động lực, dẫn đến chuyển đổi xanh.

Dựa vào 13 bộ chỉ tiêu đo lường chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trên thế giới và ở Việt Nam, Đề án đã chọn lọc áp dụng những chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế của Nha Trang để đánh giá và giám sát tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh của thành phố. Tổng cộng có 52 chỉ tiêu được lựa chọn, phần lớn lấy từ Bộ chỉ tiêu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Tăng trưởng xanh cùng với những chỉ tiêu lấy từ các Bộ chỉ tiêu của các Bộ khác và từ các Bộ chỉ tiêu quốc tế…

Trên cơ sở phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của thành phố Nha Trang và kinh nghiệm chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh của các thành phố đã thành công trên thế giới, Đề án đề xuất thực hiện 51 dự án thuộc 7 lĩnh vực.

Cụ thể là du lịch xanh (7 dự án), công nghiệp xanh (5 dự án), nông nghiệp xanh (5 dự án), hạ tầng đô thị xanh (9 dự án), giao thông xanh (11 dự án), lối sống xanh (11 dự án), thương hiệu xanh (3 dự án). Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2024 - 2030, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tin liên quan
Tin khác