Tiêu dùng
Khung giá trần điện khí LNG năm 2024 là 2.590,85 đồng/kWh
Thanh Hương - 27/05/2024 16:08
Theo Quyết định số 1260/QĐ-BCT vừa được ban hành ngày hôm nay (27/5) và có hiệu lực ngay lập tức, khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG năm 2024 là từ 0-2.590,85 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT).

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng.

Theo đó, khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng (LNG) năm 2024 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện được quy định như sau:

Nhà máy Điện Phú Mỹ 3 thuộc EVN đang sử dụng khí LNG để phát điện.

Cụ thể, khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG năm 2024 là: 0-2.590,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá trần là 2.590,85 đồng/kWh.

Các thông số sử dụng tính toán mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG năm 2024 được quy định gồm công suất tinh 1.579.125 kW; suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% 6.330,2 BTU/kWh; giá LNG (không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí tồn trữ, tái hóa và phân phối khí sau tái hóa) 12,9792 USD/tr.BTU và tỷ giá là 24.520 đồng/USD.

Theo Quyết định 1260/QĐ-BCT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với quy định pháp luật về xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tin liên quan
Tin khác