Tiêu dùng
Kon Tum đầu tư trang thiết bị phân tích, kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh
Linh Đan - 22/11/2023 15:34
Kon Tum đã tiến hành phân tích, kiểm định ADN cho 324 mẫu và phân tích hoạt chất Saponin cho 11 mẫu sâm Ngọc Linh.

Liên quan đến Dự án đầu tư trang thiết bị phân tích ADN và phân tích, kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ tiếp tục phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện các quy trình kỹ thuật và đào tạo cán bộ chuyên môn để quản lý, vận hành thành thục kỹ thuật phân tích ADN để xác định sâm Ngọc Linh thật, giả và phân tích chất lượng sâm Ngọc Linh phục vụ công tác quản lý nhà nước và dịch vụ khi có yêu cầu.

Đồng thời, rà soát để tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật phân tích, kiểm định sâm Ngọc Linh lâm cơ sở xác định giá dịch vụ phân tích, kiểm định sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh (dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2023).

Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục khoa học và công nghệ phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website của Sở; gửi văn bản đến các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sâm Ngọc Linh trên địa bàn giới thiệu mục đích, năng lực phân tích ADN và phân tích, kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh.

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ đang tham mưu xây dựng Quy chế quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng Hệ thống thiết bị phục vụ tách chiết, nhãn bản, kiểm tra ADN vâ Hệ thống thiết bị kiểm định thành phần hoạt chất sinh học saponin sâm Ngọc Linh (dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

Bën cạnh đó, tỉnh Kon Tum đã ban hành quy trình nội bộ tạm thời kiểm định sâm Ngọc Linh và một số loài chi Panax; phân tích định lượng, định tính hoạt chất Saponin; đồng thời, đã tiến hành phân tích, kiểm định ADN cho 324 mẫu và phân tích hoạt chất Saponin cho 11 mẫu (trong đó có các mẫu gửi của Đội quản lý thị trường số 2; Phòng Nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh…).

Trong lúc chờ cơ quan có thẩm quyền ban hành đơn giá dịch vụ, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ đã xây dựng đơn giá tạm thời để triển khai thực hiện dịch vụ kiểm định ADN và phân tích hoạt chất Saponin Sâm Ngọc Linh.

Tin liên quan
Tin khác