Đầu tư
Kon Tum kêu gọi đầu tư 31 dự án trồng và chế biến dược liệu
Hoàng Anh - 12/01/2022 10:49
Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Kon Tum kêu gọi đầu tư vào 31 dự án trồng và chế biến dược liệu với quy mô gần 13.900ha, tổng vốn đầu tư 8.995 tỷ đồng.

Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh kêu gọi đầu tư vào 31 dự án trồng và chế biến dược liệu với quy mô gần 13.900ha, tổng vốn đầu tư 8.995 tỷ đồng. Các dự án kêu gọi đầu tư thuộc 9/10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum, chủ yếu ở 3 huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông.

Trong số 31 dự án kêu gọi đầu tư, có những dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn như Dự án đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp bảo vệ và phát triển cây dược liệu tại xã Ngọk Lây (huyện Tu Mơ Rông) với quy mô gần 4.800ha, vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng; Dự án quản lý bảo vệ rừng kết hợp phát triển cây sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu dưới tán rừng tại 3 xã: Ngọk Lây, Măng Ri, Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) với quy mô trên 2.500ha, vốn đầu tư  900 tỷ đồng. Dự án Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung tại xã Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) với quy mô 200ha, vốn đầu tư 600 tỷ đồng; Dự án trồng và chế biến dược liệu kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại xã Pờ Ê và thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) với quy mô gần 250ha, vốn đầu tư 554 tỷ đồng.

Tỉnh Kon Tum có nhiều tiềm năng về phát triển cây dược liệu.

Ngoài ra, dự án trồng, chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác tại xã: Văn Xuôi và Ngọc Yêu (huyện Tu Mơ Rông) với quy mô 2.335ha, vốn đầu tư 500 tỷ đồng; Dự án nhân giống và trồng các loại cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao tại xã: Ngọc Lây và Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông) với quy mô 1.500ha, vốn đầu tư 420 tỷ đồng...  Dự án trồng cây dược liệu có giá trị cao tại 3 xã: Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp (huyện Đăk Glei) với quy mô 1.000ha, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã chấp thuận chủ trương đầu tư 24 dự án phát triển dược liệu với tổng vốn đăng ký đạt 13.213 tỷ đồng; địa phương này đã phát triển được 2.416,5 ha dược liệu, trong đó có khoảng hơn 1.000 sâm Ngọc Linh, gần 630ha Đảng sâm, gần 58ha Đương quy, trên 168ha Nghệ vàng, gần 117ha Sa nhân...

Hình thành được một số vùng trồng dược liệu tập trung, như: vùng trồng Sâm Ngọc Linh tại huyện Tu Mơ Rông; Đăk Glei; vùng trồng Sâm dây tại tại huyện Tu Mơ Rông; Đăk Glei; vùng trồng Sa nhân tím tại huyện Sa Thầy, thành phố Kon Tum; có 02 cơ sở đủ điều kiện sản xuất và cung ứng giống Sâm Ngọc Linh là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô và Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Tin liên quan
Tin khác