Đầu tư
Kon Tum xử lý trách nhiệm chủ đầu tư giải ngân đầu tư công dưới 50%
Linh Đan - 26/02/2024 08:55
Kon Tum sẽ xử lý kỷ luật hành chính đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2023 (tính đến ngày 31/1/2024) dưới 50% mà do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 5912-CV/VPTU ngày 16/2/2024 về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả thấp, UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 345/UBND-KTTH ngày 28/1/2024; trong đó, lưu ý có chính kiến đề xuất cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật hành chính đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân (tính đến ngày 31/1/2024) dưới 50% mà do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu; hoàn thành báo cáo chậm nhất trong ngày 23/2/2024, đồng thời gửi hồ sơ và nội dung đề xuất về Sở Nội vụ để tổng hợp tham mưu.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ trên cơ sở hồ sơ, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật hành chính theo thẩm quyền và thông báo đến các tổ chức đảng có liên quan để đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2023 theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 28/2/2024.

Báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII ngày 7/12/2023 cho thấy, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Kon Tum đạt dưới mức trung bình chung của cả nước, thấp nhất trong những năm qua. Nhiều đơn vị được giao tổ chức thực hiện dự án có tỷ lệ giải ngân thấp như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh (19,75%), Sở Y tế (9,57%), Sở GTVT (29,97%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (30,25%), Chi cục Kiểm lâm (2,12%).

Tin liên quan
Tin khác