Điểm nóng
Kon Tum yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình động đất ở huyện Kon Plông
Nhiệt Băng - 23/04/2022 12:09
Tỉnh Kon Tum yêu cầu chính quyền huyện Kon Plông hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trên địa bàn xảy ra động đất.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND huyện Kon Plông theo dõi chặt chẽ tình hình dư chấn động đất trên địa bàn kịp thời phát hiện, thông tin về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả (trong trường hợp xảy ra sự cố) để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trên địa bàn, đồng thời báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đánh giá cụ thể tâm chấn, dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông, kịp thời báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh liên hệ Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xem xét, giúp cử cán bộ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan đầu mối), Sở Công thương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND các huyện và các đơn vị liên quan của tỉnh Kon Tum để tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá tại các khu vực xảy ra động đất để có những nhận định, đưa ra những giải pháp và khuyến cáo chính xác cho người dân biết, ổn định tâm lý, tránh hoang mang, nhất là đối với các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện kịp thời phát hiện và đề nghị các chủ đập thủy lợi, thủy điện khắc phục sự cố, hư hỏng (nếu có) để đảm bảo an toàn cho công trình trong quá trình khai thác vận hành; tăng cường kiểm tra công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, giảm tích nước hồ chứa thủy điện để an toàn hồ đập, chuẩn bị phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp với UBND huyện Kon Plông và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi dư chấn động đất, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó; tổng hợp báo cáo tình hình dự chấn động đất trên địa bàn tỉnh gửi Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các đơn vị liên quan theo yêu cầu.

Như Báo Đầu tư đã phản ánh, chỉ trong thời gian ngắn gần đây, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục xảy ra động đất kích thích. Tuần suất xảy động đất tại đây được xác định là "chưa từng có trong lịch sử".

Theo nhận định sơ bộ ban đầu của Viện Vật lý địa cầu là do Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum tích nước.

Tin liên quan
Tin khác