Sức khỏe doanh nghiệp
Lãi quý đầu năm 2024 của Vĩnh Hoàn tiếp tục giảm khi biên lợi nhuận gộp thu hẹp
Duy Bắc - 15/05/2024 08:05
Giá bán cá tra tiếp tục đà giảm, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC – sàn HoSE) ghi nhận lãi quý đầu năm giảm 22,5%, về 169,66 tỷ đồng và hoàn thành 17% kế hoạch năm.

Sau 2 lần liên tiếp bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở vì chậm công bố Báo cáo tài chính quý I/2024 thì cuối cùng Vĩnh Hoàn cũng công bố Báo cáo tài chính quý I/2024.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,3%, về 9,3%

Trong quý I/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.855,8 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lãi 169,66 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 17,3%, về chỉ còn 9,3%.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, nếu xét theo năm, từ năm 2009 tới năm 2023, chưa năm nào biên lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn về 9,3%, biên lợi nhuận gộp thấp nhất là năm 2013 với mức 11,85%; và nếu xét theo quý, giai đoạn từ quý II/2020 đến quý III/2023, biên lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn duy trì từ 10,56% đến 25,95% nhưng bất ngờ trong hai quý gần đây sụt giảm xuống dưới 10% (quý IV/2023 là 8,14% và quý I/2024 là 9,3%).

Trong kỳ, mặc dù doanh thu tăng nhưng do biên lợi nhuận lao dốc dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 30,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 118,3 tỷ đồng, về 266,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 28,5%, tương ứng tăng thêm 23,67 tỷ đồng, lên 106,75 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 62,5%, tương ứng giảm 56,46 tỷ đồng, về 33,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,4%, tương ứng tăng thêm 12,45 tỷ đồng, lên 132,02 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận sau thuế giảm thấp hơn tốc độ giảm của lợi nhuận gộp, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu tài chính tăng, đồng thời giảm chi phí tài chính đáng kể.

Lý giải lợi nhuận tiếp tục suy giảm trong quý I/2024 mặc dù doanh thu tăng, Vĩnh Hoàn cho biết do giá bán nhóm sản phẩm cá tra giảm.

Trong năm 2024, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản.

Đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 800 tỷ đồng, giảm 12,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Đối với kịch bản cao, doanh thu dự kiến 11.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lãi 169,66 tỷ đồng, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 21,2% so với kế hoạch lãi 800 tỷ đồng và hoàn thành 17% so với kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, nếu xét về dòng tiền, trong quý đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh chính của Vĩnh Hoàn tiếp tục âm 250,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 431,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 431,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 553,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tiếp tục trích lập 26,3 tỷ đồng khi đầu tư cổ phiếu DXS

Về quy mô tài sản, tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng nhẹ 1,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 150,2 tỷ đồng, lên 12.092,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.466,9 tỷ đồng, chiếm 28,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 3.352,2 tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.423,4 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.818,4 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 31/3/2024, Vĩnh Hoàn đang đầu tư 160,1 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, trích lập dự phòng 26,6 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 16,6% tổng danh mục đầu tư. Trong đó, đầu tư 60,3 tỷ đồng vào cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã DXS – sàn HoSE), trích lập dự phòng 26,3 tỷ đồng; đầu tư 83,7 tỷ đồng vào cổ phiếu CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG – sàn HoSE); đầu tư 12,24 tỷ đồng vào cổ phiếu Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC – sàn HoSE); và đầu tư 3,9 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác.

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 24,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 553,6 tỷ đồng, lên 2.812,9 tỷ đồng và bằng 33,8% vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ 2.259,3 tỷ đồng và bằng 26,3% vốn chủ sở hữu).

Bên cạnh kết quả kinh doanh, trước đó, trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, về kế hoạch đầu tư, năm 2024, Vĩnh Hoàn dự kiến đầu tư 930 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ đầu tư mở rộng nâng cấp tăng công suất sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Vĩnh Hoàn Collagen; đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư kho và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp công suất sản xuất nhà máy thức ăn thuỷ sản Feedone; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang; các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi; và các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn.

Tin liên quan
Tin khác