Thời sự
Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương
Linh Đan - 10/11/2023 20:23
UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2023 với số vốn 30 tỷ đồng, bố trí cho Dự án Hồ Ka Zam (huyện Đơn Dương).

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thay mặt UBND tỉnh ký Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2023 đã được giao tại Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 với số vốn 30 tỷ đồng của 3 dự án, gồm: Dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Đạ Tẻh tại huyện Đạ Tẻh (giai đoạn 3); Dự án Nâng cấp và mở rộng đường hướng tây từ đường ĐT.721 đi đường HD.93 tại huyện Cát Tiên; Dự án Nâng cấp đường liên xã Đinh Trang Hòa đi Tân lâm và đường vành đai phía Đông thị trấn Di Linh tại huyện Di Linh.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh bổ sung kế hoạch năm 2023 với số vốn 30 tỷ đồng, bố trí cho Dự án Hồ Ka Zam (huyện Đơn Dương).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ việc điều chỉnh, bổ sung ở trên để hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện, thanh toán, quyết toán nguồn vốn được bố trí theo đúng thời gian quy định; phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh định kỳ tổng hợp, gửi báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Tin liên quan
Tin khác