Đầu tư
Lâm Đồng điều chỉnh Dự án thủy điện Đồng Nai 1
Linh Đan - 07/12/2023 08:33
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty cổ phần năng lượng Di Linh triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đầu tư đã đăng ký.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án Thủy điện Đồng Nai 1. Theo đó, tiến độ thực hiện dự án đến ngày 30/10/2024. Cụ thể, đến ngày 30/10/2024, thực hiện thủ tục thuê đất bổ sung đối với diện tích đất còn lại (đợt 3), chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định nhằm ổn định phát điện thương mại cung cấp cho thị trường.

Công ty cổ phần năng lượng Di Linh có trách nhiệm chủ động liên hệ với UBND huyện Di Linh xử lý các tồn tại liên quan đến các hộ dân để giải quyết dứt điểm việc thỏa thuận đền bù, tránh trường hợp khiếu nại, khiếu kiện về sau; khẩn trương liên hệ với các sở, ngành liên quan để thực hiện thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; đồng thời hoàn thiện đầy đủ các thủ tục khác liên quan theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty cổ phần năng lượng Di Linh triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đầu tư đã đăng ký; thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành (về đầu tư, đất đai, môi trường…) và các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước trong quá trình triển khai, thực hiện và vận hành hoạt động dự án theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần năng lượng Di Linh thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và đầu tư dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký.

Tin liên quan
Tin khác