Doanh nghiệp
Lâm Đồng triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Linh Đan - 22/06/2024 11:50
Trong 5 tháng đầu năm 2024, công tác thu hút đầu tư, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng chuyển biến chậm.
Tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, trong 5 tháng đầu năm 2024, kinh tế của tỉnh tăng trưởng chậm.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, 5 tháng đầu năm 2024, kinh tế của tỉnh tăng trưởng chậm; doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng và vốn đăng ký; doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng mạnh; công tác thu hút đầu tư, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài chuyển biến chậm; công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Đáng chú ý, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 giảm so với năm 2022.

Trước thực tế này, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND Thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng, tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và tìm hiểu nhu cầu của các nhà đầu tư để cung cấp thông tin, giới thiệu và làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đến tìm hiểu, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đảm bảo minh bạch, thuận lợi, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, các sở, ban, ngành, địa phương duy trì tốt hoạt động gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh; chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hiệu quả Kế hoạch số 9025/KH-UBND ngày 10/12/2021 về “Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025”; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các hiệp hội đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời xây dựng chính sách và chương trình hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp…

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng; cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế tín dụng đen; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của các ngân hàng thương mại theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước… 

Tin liên quan
Tin khác