Điểm nóng
Lâm Đồng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vụ Dự án golf Đồi Cù Đà Lạt
Linh Đan - 27/01/2024 11:45
Hàng loạt cơ quan, đơn vị bị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến Dự án Tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt xây dựng sai phép, không phép.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa đôn đốc xử lý công trình xây dựng sai phép, không phép Dự án Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt do Công ty cổ phần Hoàng Gia DL làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Đà Lạt đôn đốc, đề nghị chủ đầu tư - Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Đà Lạt.

UBND TP. Đà Lạt nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của UBND phường 1 trong việc chậm tham mưu, đề xuất xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án theo quy định (sau khi tổ chức kiểm tra ngày 25/4/2023).

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc chậm triển khai kiểm tra việc đầu tư xây dựng tại công trình tòa nhà Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh (báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/2/2024).

Đồng thời, UBND tỉnh này yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục giám sát, đôn đốc UBND TP. Đà Lạt thực hiện các nội dung nêu trên và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 334, tổ chức tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép, không phép tại 2 tòa nhà bên trong Đồi Cù Đà Lạt.

Tin liên quan
Tin khác