Điểm nóng
Làm rõ Công ty Quốc Tiến ở Quảng Ngãi đòi tăng giá cát xây dựng đến 66,67%
Nhiệt Băng - 22/03/2023 08:55
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tiến niêm yết giá cát vàng làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát tăng 66,67%, nhưng không nêu rõ nguyên nhân.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi vừa nhận được Bảng niêm yết giá ghi ngày 15/3/2023 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tiến về việc niêm yết giá cát vàng dùng trong xây dựng và giá gạch đất sét nung.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, ngày 17/11/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tiến đề nghị công bố giá cát vàng làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức và xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành tại Công văn số 04/CBG-VLXD với giá đề nghị công bố là 136.364 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã tổng hợp đưa vào công bố giá Quý IV năm 2022 tại Công văn số 37/SXDCL&VL ngày 10/01/2023 là là 136.364 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Tại Bảng niêm yết giá ngày 15/3/2023, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tiến niêm yết giá cát vàng làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát nêu trên là 227.273 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) tăng 66,67% nhưng không nêu rõ nguyên nhân.

Để có cơ sở cập nhật, công bố giá cát vàng làm vật liệu xây dựng theo quy định, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công ty phân tích nguyên nhân, làm rõ nội dung biến động của các yếu tố hình thành giá đã tác động làm tăng giá cát (kèm theo tài liệu chứng minh) theo quy định tại khoản 5, Điều 11, Luật Giá và yêu cầu của Sở Xây dựng tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Công văn số 417/SXD-CL&VL ngày 21/3/2022 và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31/3/2023.

Sau thời gian trên, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tiến không có văn bản phản hồi hoặc các yếu tố cấu thành giá bất hợp lý có thể vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 10 của Luật Giá, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định pháp luật về giá.

Tin liên quan
Tin khác