Đầu tư
Làm rõ phương án, phương thức thực hiện Dự án cao tốc TP.HCM - Chơn Thành
Anh Minh - 03/06/2023 12:17
UBND tỉnh Bình Phước được ủng hộ việc đứng ra đầu tư 7,1 km cao tốc TP.HCM - Chơn Thành qua địa bàn thành dự án độc lập, sử dụng vốn đầu tư công.
Ảnh minh họa.

Bộ GTVT vừa có công văn số 5749/BGTVT-CĐCTVN gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến về phương án, phương thức thực hiện Dự án đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành.

Đây là lần thứ 2 trong vòng nửa tháng qua, Bộ GTVT bày tỏ ý kiến về phương án, phương thức thực hiện Dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành theo đề xuất của UBND tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến việc tách đoạn qua tỉnh Bình Phước thành dự án độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công, Bộ GTVT xác nhận việc UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản số 1018/UBND-TH ngày 30/3/2023 gửi UBND tỉnh Bình Dương thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tách đoạn 7,1 km trên địa bàn tỉnh Bình Phước thành dự án độc lập.

Đồng thời, ngày 25/5/2023, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục có văn bản số 1704/UBND-TH gửi Văn phòng Chính phủ thống nhất tách đoạn tuyến 7,1 km của Dự án đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước để thực hiện độc lập.

Như vậy, theo Bộ GTVT, phương án tách 7,1 km thành dự án độc lập để triển khai đã có ý kiến thống nhất của các địa phương.

Về nguồn vốn để bảo đảm thực hiện, theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại văn bản số 2138/UBND-KT ngày 9/5/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản thống nhất báo cáo Chính phủ chủ trương bố trí khoảng 5.000 tỷ đồng cho toàn bộ Dự án cao tốc TP. HCM - Chơn Thành, trong đó có 1.000 tỷ đồng hỗ trợ cho đoạn 7,1 km trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tại văn bản số 1704/UBND-TH ngày 25/5/2023, UBND tỉnh Bình Phước cũng báo cáo đang hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án để trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp giữa năm 2023.

Bộ GTVT đánh giá, việc tách đoạn qua tỉnh Bình Phước thành dự án độc lập sẽ lợi thế hơn do huy động được nguồn lực tham gia của địa phương, bảo đảm thuận lợi trong công tác GPMB, tái định cư và chủ động nguồn cung cấp vật liệu để thực hiện dự án; đồng thời nâng cao hiệu quả tài chính, tính hấp dẫn đầu tư theo phương thức PPP đối với đoạn qua tỉnh Bình Dương. Đây cũng là thực tiễn được Thủ tướng quyết định áp dụng đối với một số dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc như tuyến Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, Tuyên Quang - Hà Giang.

Về việc tách GPMB thành dự án độc lập đối với đoạn qua tỉnh Bình Dương, Bộ GTVT cho biết, tại văn bản số 2138/UBND-KT ngày09/5/2023, UBND tỉnh Bình Dương đề xuất phương án tách công tác GPMB đoạn qua tỉnh Bình Dương với tổng chi phí khoảng 7.388 tỷ đồng thành dự án độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công; đối với cấu phần xây dựng còn lại triển khai theo phương thức PPP với sơ bộ tổng mức đầu tư 8.808 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Dương cho rằng việc tách GPMB thành dự án độc lập sẽ giúp địa phương chủ động thực hiện, đảm bảo thuận lợi cho công tác triển khai dự án BOT, khi hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thì công tác GPMB cũng đã cơ bản hoàn thành, đồng thời phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư công.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét, rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư PPP và các quy định pháp luật liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Vào cuối tháng 5/2023, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị phương án, phương thức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Chơn Thành.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị người đứng đầu Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư Dự án, đoạn từ đường vành đai 3 TP.HCM đến ranh tỉnh Bình Dương - Bình Phước dài 45,6km theo theo phương thức đầu tư công và phương thức đầu tư PPP.

Cụ thể, phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 7.388 tỷ đồng thực hiện theo phương thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Bình Dương theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo phương thức đầu tư công); phần xây dựng công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 8.808 tỷ đồng sẽ thực hiện theo phương thức đầu tư PPP.

Về phương án đầu tư, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị đối với đoạn từ vành đai 3 đến cầu Khánh Vân (dài khoảng 7,7km) sẽ giữ nguyên hiện trạng đã được đầu tư thuộc dự án ĐT.743 và ĐT.747B, tổng bề rộng nền từ 36m - 38m (giữ quy hoạch với lộ giới 60m).

Đoạn từ Cầu Khánh Vân đến Chơn Thành (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài khoảng 45,6km, đoạn qua tỉnh Bình Phước dài khoảng 7,1km) sẽ giải phóng mặt bằng đảm bảo quy mô hoàn thiện cho tuyến với lộ giới 60m; đầu tư 4 làn xe cao tốc đầy đủ, có làn dừng khẩn cấp suốt tuyến (bố trí đoạn đường gom không liên tục, dài khoảng 9,15km).

UBND tỉnh Bình Dương cũng đề xuất Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Phước triển khai đầu tư đoạn qua địa bàn tỉnh (khoảng 7,1 km) bằng 1 dự án riêng theo phương thức đầu tư công, ngân sách trung ương hỗ trợ bố trí để đầu tư xây lắp và giải phóng mặt bằng đoạn này (sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1.785 tỷ đồng; trong đó, giải phóng mặt bằng khoảng 400 tỷ đồng).

Tin liên quan
Tin khác