Doanh nghiệp
Lần thứ tư Bộ Tài chính đề nghị TP.HCM sửa quy định về thu phí hạ tầng cảng biển
Khánh An - 10/05/2022 19:41
Bộ Tài chính chính thức đề nghị UBND TP. HCM khẩn trương báo cáo Hội đồng nhân dân TP.HCM sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về mức thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn.
TP.HCM quyết định triển khai thu phí hạ tầng cảng biển kể từ ngày 1/4/2022 sau vài lần lùi thời hạn do dịch bệnh

Trong Công văn số 3978/BTC-CST gửi UBND TP.HCM ngày 6/5 vừa qua, Bộ Tài chính chính thức đề nghị UBND TP.HCM báo cáo HĐND TP.HCM sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM (thu phí hạ tầng cảng biển)

Mục tiêu là để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch,  bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp với quy định.

Đây là công văn thứ tư của Bộ Tài chính gửi UBND TP.HCM liên quan đến nội dung có tính phân biệt đối xử trong quy định về thu phí hạ tầng cảng biển.

Trong Công văn gửi UBND TP.HCM, Bộ Tài chính thông tin đã nhận được Công văn của UBND tỉnh Đồng Nai, Công văn của Cục Hải quan Bình Dương liên quan đến Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dcihj vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM.

Công văn của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo một số bất cập, tác động đến hoạt động của doanh nghiệp từ việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP.HCM cũng được nhắc đến.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 2681/BTC_CST ngày 17/3/2021, Công văn số 6665/BTC-CST ngày 21/6/2021, công văn số 2784/BTC-CST ngày 25/3/2022 gửi UBND TP.HCM.

Các công văn đều nêu nội dung: Việc quy định mức phí chênh lệch giữa hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại TP.HCM và mở tờ khai tại các địa phương khác gây bất bình đẳng, có sự phân biệt đối xử.

Theo Điều 8, Luật Phí và Lệ phí, mức phí được xác định cơ bản đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Trong các văn bản trên, Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND TP.HCM trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tính hợp lý của Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND và rà soát nội dung Hiệp định Vận tải đường thủy Việt Nam – Campuchia để điều chỉnh Nghị quyết thu phí đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp với quy định.

Tin liên quan
Tin khác