Điểm nóng
Liên tiếp chuyển tiền trả nợ, Đức Long Gia Lai thoát "án" mở thủ tục phá sản
Ngô Nguyên - 16/11/2023 12:59
Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, Đức Long Gia Lai đã liên tiếp chuyển trả được 4 tỷ đồng cho Lilama 45.3 và cam kết lộ trình thanh toán nợ còn lại.

Toà án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vừa có thông báo cho Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Lilama 45.3 và Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nội dung: Tòa quyết định hủy Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS ngày 9/10/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đối với Đức Long Gia Lai.

Trước đó, ngày 10/11/2023, Toà án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tiến hành mở phiên họp để xét đơn của Đức Long Gia Lai đề nghị xem xét lại Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. 

Toà án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, tại Quyết định thi hành án số 1044/QĐ-CCTHADS ngày 15/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự TP. Pleiku đã căn cứ Bản án số 03/2023/KDTM-PT ngày 8/2/2023 của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Đức Long Gia Lai phải thi hành án tức trả nợ cho Lilama 45.3 hơn 17 tỷ đồng. 

Trụ sở Đức Long Gia Lai.

Tại Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 11/4/2023, đại diện Lilama 45.3 yêu cầu thanh toán nợ, trong đó trả 50% trong vòng 3 tháng (tháng 4, 5, 6/2023) và trả dứt điểm trong năm 2023. Còn đại diện Công ty Đức Long Gia Lai đề nghị được trả dần hàng tháng theo lộ trình 3 năm.

Tới ngày 26/4/2023  Lilama 45.3 có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Đức Long Gia Lai với lý do doanh nghiệp này đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Đến ngày 9/10 /2023 Đức Long Gia Lai chưa thanh toán được khoản tiền nào cho Lilama 45.3. Do đó Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS ngày 9/10/2023 là có cơ sở.

Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm không triệu tập phiên họp để kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và đồng thời tạo điều kiện cho hai Công ty thương lượng thanh toán nợ.

Trong khi đó, Đức Long Gia Lai là công ty hoạt động đa ngành nghề, có nhiều chi nhánh và cơ sở hoạt động ở nhiều địa phương khác nhau và đang hoạt động kinh doanh bình thường, lại có nhiều công nhân lao động.

Theo Báo cáo tài chính trong 3 năm gần đây và 9 tháng đầu năm 2023 thì kết quả kinh doanh Đức Long Gia Lai có lợi nhuận.

Mặt khác, sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai ra qquyết định mở thủ tục phá sản, Đức Long Gia Lai đã liên tiếp 3 lần chuyển vào tài khoản của  Lilama 45.3 tổng cộng 4 tỷ đồng để trả nợ và có cam kết lộ trình thanh toán nợ theo thủ tục Thi hành án dân sự. Đây là tình tiết mới chứng minh Đức Long Gia Lai không mất khả năng thanh toán, chưa lâm vào tình trạng phá sản và có thiện chí trả nợ.

Vì các lẽ trên, Toà án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định tuyên hủy quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đối với Đức Long Gia Lai, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế và xã hội.

Tin liên quan
Tin khác