Ngân hàng
LienVietPostBank sắp chi cổ tức 10% bằng cổ phiếu để tăng vốn
T.L - 19/10/2020 10:57
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.769 tỷ đồng lên 10.746 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
Lợi nhuận 9 tháng của LienVietPostBank đã vượt kế hoạch cả năm 2020.

Phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được LienVietPostBank thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp LienVietPostBank nâng cấp hệ thống mạng lưới rộng lớn hiện có, phát huy lợi thế cạnh tranh về bán lẻ, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, phát triển ngân hàng số theo xu hướng 4.0; đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định chặt chẽ của NHNN, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn và giúp Ngân hàng nâng cao năng lực tài chính.

Trước đó, cổ phiếu mã LPB của LienVietPostBank đã chính thức được chấp thuận niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Như vậy, LienVietPostBank trở thành ngân hàng đầu tiên có cổ phiếu được chấp thuận niêm yết trên sàn HoSE năm nay.

Tính đến hết 30/9/2020, với tổng tài sản đạt trên 214.000 tỷ đồng, trong đó huy động thị trường 1 đạt 175.000 tỷ đồng và cho vay thị trường 1 đạt 160.000 tỷ đồng; đặc biệt lợi nhuận trước thuế đã vượt kế hoạch cả năm 2020 khi đạt hơn 1.740 tỷ đồng, ban lãnh đạo LienVietPostBank tin tưởng lợi nhuận năm 2020 của Ngân hàng sẽ vượt kết quả năm 2019 và đạt mức cao nhất trong 12 năm hoạt động.

Tin liên quan
Tin khác