Sức khỏe doanh nghiệp
Lỗ lũy kế 2 năm liên tiếp, Vinasun lên kế hoạch lãi năm 2022
Phan Hằng - 12/04/2022 14:38
Nếu thực hiện được như kế hoạch đề ra, Công ty cổ phần Ánh Dương - Vinasun (VNS) sẽ không phải hủy niêm yết bắt buộc vì lỗ 3 năm liên tiếp.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã đưa Vinasun vào diện cảnh báo từ tháng 12/4/2022 do thua lỗ 2 năm liên tiếp, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 lỗ 207 tỷ đồng và năm 2021 lỗ 273 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2022 của Vinasun, năm 2022, công ty kế hoạch doanh thu đạt gần 641 tỷ đồng, tăng 28%, lợi nhuận sau thuế hơn 27 tỷ đồng.

HĐQT Vinasun cũng trình cổ đông dự kiến không chia cổ tức năm 2022, vì lợi nhuận không cao, nhưng vẫn đề xuất khen thưởng ban điều hành 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, 10% lợi nhuận trước thuế chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động.

Theo Hội đồng quản trị Vinasun, năm nay là năm thứ 3 công ty tiếp tục đối mặt với khó khăn kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện. Việc tập trung khôi phục thị phần, thu hút lại người lao động và phục hồi phát triển lại hoạt động kinh doanh trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm.

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm vẫn sẽ là taxi, vận chuyển khách hàng theo hợp đồng, du lịch, tập trung chủ yếu ở thị trường TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Dự kiến trong năm nay, công ty đầu tư khoảng 156 xe, thanh lý và bán trả chậm cho lái xe dưới hình thức kinh doanh thương quyền khoảng 506 chiếc. Phát triển xe hợp tác kinh doanh với các đối tác bên ngoài 150 chiếc. Qua đó, nâng số xe thực hiện hợp tác kinh doanh đến cuối năm 2022 là 900 chiếc, tổng số xe hoạt động kinh doanh lên hơn 2.620 chiếc.

Câu chuyên nhân sự cũng rất đáng chú ý tại Vinasun, có biến động mạnh khi công ty cắt giảm hơn 2.500 việc làm, trong đó có khoảng 1.800 tài xế -  nguyên nhân là do tốc độ hồi phục của thị trường vận tải sau đợt giãn cách dài ngày chưa nhanh như kỳ vọng, dẫn đến lượng xe nằm bãi lớn và khối lượng công việc không nhiều.

Thu hút lại người lao động cũng là mục tiêu của Vinasun trong năm 2022.

Tin liên quan
Tin khác