Đầu tư
Long An giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2024 đạt mục tiêu đề ra
Trúc Giang - 07/04/2024 08:33
UBND tỉnh Long An đề ra kế hoạch giải ngân cho từng quý; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện thủ tục giải ngân, không để dồn vào những tháng cuối năm.

Thông tin từ UBND tỉnh Long An, tính đến ngày 20/3/2024, tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công 1.484,36 tỷ đồng/7.745,17 tỷ đồng, đạt 19,16% kế hoạch. Trong đó, vốn tỉnh quản lý giải ngân 1.109,39 tỷ đồng, đạt 20,02% kế hoạch, vốn huyện quản lý giải ngân 374,97 tỷ đồng, đạt 17,03% kế hoạch.

Theo UBND tỉnh Long An, ngay từ đầu năm 2024, tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đã thành lập 2 Tổ công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ giải ngân năm 2024; ban hành Công văn số 813/UBND-KTTC ngày 23/01/2024 đề ra kế hoạch giải ngân cho từng quý cụ thể; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện thủ tục giải ngân, không để dồn vào những tháng cuối năm. Do đó, tỷ lệ giải ngân trong 3 tháng đầu năm nay cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nguồn: Đài PT-TH Long An

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, nhất là trong mùa khô năm 2024, phấn đấu đến hết quý II giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch và cả năm 2024 tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch, UBND tỉnh Long An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện trong công tác quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư công đã giao trong năm 2024. Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện việc điều chuyển vốn đối với các dự án khởi công mới nhưng đến hết quý II/2024 chưa triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, đôn đốc các nguồn vốn đề xuất Trung ương hỗ trợ, kéo dài thời gian thực hiện, như: vốn ODA cấp phát năm 2023 sang năm 2024 tiếp tục sử dụng, bố trí bổ sung kế hoạch vốn vay lại năm 2023; nguồn vốn cho đường tỉnh 830C;.... 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai có hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phấn đấu năm 2024 hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất khoảng 1.000 ha để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, chủ động phối hợp rà soát, đề xuất xử lý dự án đầu tư chậm, không thực hiện... Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ tích cực để các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn mình quản lý; tập trung nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024.

Được biết, ngay từ tháng 1/2024, UBND tỉnh Long An đã đề ra kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công cho từng quý. Cụ thể: Quý I/2024 đạt tối thiểu 20%; quý II/2024 đạt tối thiểu 50%; quý III/2024 đạt tối thiểu 75%; quý IV/2024 đạt tối thiểu 95% và hết niên độ ngân sách năm 2024 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Tin liên quan
Tin khác