Đầu tư
Long An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 dự án có vốn 3.955 tỷ đồng
Trúc Giang - 11/12/2021 13:17
Có 4 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.955 tỷ đồng.

Ngày 10/12, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An phối hợp với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư thứ cấp trong KCN Thuận Đạo mở rộng.

Đại diện nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại buổi Lễ

Theo đó, có 4 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại KCN Thuận Đạo mở rộng (xã Long Định, huyện Cần Đước) gồm:

Nhà máy Sản xuất kinh doanh sản phẩm thép của Công ty cổ phần Sản phẩm thép Hòa Phát Long An có diện tích 146.943 m2, với tổng vốn đầu tư 2.980 tỷ đồng.

Nhà máy Sản xuất thép của Công ty cổ phần ASIASTEEL có diện tích 25.915 m2 với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng.

Nhà máy đầu tư sản xuất đồ dùng gia đình bằng gỗ của Công ty TNHH KODA SAIGON có diện tích 13.768 m2 với tổng vốn đầu tư 248 tỷ đồng.

Nhà máy sản xuất và gia công đồ dùng gia đình bằng gỗ của Công ty TNHH Quốc tế RYTHERN Việt Nam, diện tích 36.804 m2, có tổng vốn đầu tư của Hongkong là 227 tỷ đồng, tương đương 10 triệu USD.

Theo Ban Quản ký khu kinh tế Long An, từ 01/01/2021 - 29/11/2021, các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã thu hút đầu tư 84 dự án mới, trong đó có 35 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 49 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư cấp mới 257,18 triệu USD và 10.873,17 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 62 dự án điều chỉnh vốn, gồm: 52 dự án FDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 152,93 triệu USD; 10 dự án ó vốn đầu tư trong nước điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 1.205,72 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác