Doanh nhân
[Longform] Chris Blank, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Pharmacity: Chính trực là nền tảng vận hành cốt lõi của chúng tôi
Thu Phương - 14/03/2020 09:04
Qua 09 năm hình thành và phát triển, Pharmacity từ một vài nhà thuốc nhỏ lẻ ở TP. HCM đã vươn lên trở thành chuỗi nhà thuốc hiện đại lớn nhất Việt Nam với gần 270 nhà thuốc ở 7 tỉnh thành trên toàn quốc. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, vượt bậc của mình trong những năm qua, Pharmacity đã vận hành đội ngũ thành công với nền tảng chính trực – một trong những giá trị cốt lõi đem lại bí quyết thành công của chuỗi nhà thuốc tiện lợi hàng đầu này.
Tin liên quan
Tin khác