Doanh nhân
[Longform] Khởi nghiệp và góc nhìn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang
Đăng Khôi - 02/05/2021 09:57
Nhiều người gọi tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan với cái tên “ông vua M&A”. Mỗi thương vụ là một lần khởi nghiệp, nhưng theo một nghĩa hiểu không phổ biến.