Đầu tư
Mật độ sân bay tại Việt Nam thấp hơn Campuchia, Malaysia
N.L - 27/09/2022 10:49
Việt Nam trong “top” các nước có tốc độ tăng trưởng hàng không nhanh nhất thế giới nhưng mạng lưới sân bay vẫn còn hạn chế.
TIN LIÊN QUAN

Trong tương quan so sánh với các nước trong khu vực, mật độ sân bay của Việt Nam đang thực sự ở vị trí nào?

.

Tin liên quan
Tin khác