Đầu tư và cuộc sống
[Megastory] Ông Phạm Tuấn Anh, người sáng lập trường Minh Việt (MVA): Tôi hạnh phúc được phụng sự quê hương trong tinh thần thế giới
Hồ Hạ - 01/10/2022 09:09
Cuộc trò chuyện với ông Phạm Tuấn Anh, người sáng lập trường Minh Việt đầy ắp lòng trung thành, sự tận tâm, tinh thần hiến dâng cho quê hương được xếp đặt hài hòa trong tình yêu nhân loại.
TIN LIÊN QUAN