Sức khỏe doanh nghiệp
Năm 2022, Tổng công ty 36 ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục 409,2 tỷ đồng
Duy Bắc - 05/02/2023 08:28
Tổng công ty 36 - CTCP (mã G36 – sàn UPCoM) ghi nhận doanh thu tăng 27% nhưng lợi nhuận giảm 7,5% trong quý cuối năm 2022.

Lợi nhuận bớt giảm sâu do hoàn nhập dự phòng và doanh thu tài chính đột biến

Trong quý IV/2022, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu đạt 699,98 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 31,93 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,3% về còn 5,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 12,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,44 tỷ đồng lên 39,29 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 96,8%, tương ứng tăng thêm 16,4 tỷ đồng lên 32,94 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm 9,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 28,35 tỷ đồng, tức chi phí tài chính giảm 37,85 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết không ghi nhận so với cùng kỳ lãi 28,2 tỷ đồng, giảm 28,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 204,6%, tương ứng tăng thêm 33,46 tỷ đồng lên 49,81 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lỗ 1,02 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 9,85 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty có lãi trong quý IV chủ yếu do đóng góp của doanh thu tài chính ghi nhận 32,94 tỷ đồng và chi phí tài chính ghi nhận âm.

Hoàn nhập dự phòng và doanh thu tài chính tăng đột biến

Công ty thuyết minh doanh thu tài chính đột biến chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính khác 30,5 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận; chi phí tài chính ghi nhận âm chủ yếu hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư lên tới 34,8 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lĩnh vực xây lắp đóng góp doanh thu chủ yếu trong quý IV/2022.

Thêm nữa, về cơ cấu doanh thu, quý IV, doanh thu chủ yếu 662,5 tỷ đồng từ lĩnh vực xây lắp, chiếm 94,6% tổng doanh thu.

Luỹ kế trong năm 2022, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu đạt 1.322,12 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 23,94 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.258,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 23,94 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 182,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền âm kỷ lục 409,2 tỷ đồng trong năm 2022

Mặc dù kết quả kinh doanh cải thiện trong năm tài chính 2022 nhưng dòng tiền lại tiếp tục âm. Cụ thể, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm kỷ lục 409,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 362,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 269,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 74,6 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, kể từ khi cổ phiếu G36 lên sàn chứng khoán từ năm 2016 tới nay, dòng tiền kinh doanh của Công ty âm trong năm 2022 là giá trị kỷ lục. Trước đó, dòng tiền kinh doanh của G36 cũng âm, nhưng chưa năm nào quá 409,2 tỷ đồng, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2016 với giá trị âm 273,33 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Tổng công ty 36 giảm 0,9% so với đầu năm, về 4.937,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 1.361,3 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.312,7 tỷ đồng, chiếm 26,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 766,4 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 740,3 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm, biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 48,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 323,9 tỷ đồng về 343,8 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản dở dang tới 31/12/2022.

Ngoài ra, Công ty thuyết minh xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu 270,9 tỷ đồng dự án Khu TĐC Tây Bắc – TP. Sapa – Lào Cai; 218,2 tỷ đồng Dự án số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội; 150,7 tỷ đồng dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc…

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 10,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 119,6 tỷ đồng lên 1.290,8 tỷ đồng và chiếm 26,1% tổng nguồn vốn.

Công ty nhà nước chuyển sang nhóm cổ đông liên quan ông Nguyễn Đăng Giáp

Trước cổ phần hoá, Tổng Công ty 36 là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, sau đó Công ty lập kế hoạch cổ phần hoá, bán 42,21% vốn điều lệ (18,15 triệu cổ phiếu) cho nhà đầu tư chiến lược; 10% vốn điều lệ (4,3 triệu cổ phiếu) chào bán thông qua đấu giá; và còn lại 40% thuộc về cổ đông nhà nước (17,2 triệu cổ phiếu).

Năm 2016, kết thúc đợt cổ phần hoá, vốn điều lệ Tổng Công ty 36 tăng lên 430 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông chiến lược là CTCP Xây lắp & Thương mại Trường Lộc sở hữu 32,9% vốn điều lệ (14,15 triệu cổ phiếu); CTCP Vận tải & Thương mại Anh Quân sở hữu 9,3% vốn điều lệ (4 triệu cổ phiếu). Nhóm hai cổ đông chiến lược mua vào với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối với kế hoạch IPO, CTCP Bảo hiểm Bưu Điện đã mua vào 4,25 triệu cổ phiếu, chiếm 9,87% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn. Trong đó, giá IPO trung bình là 15.102 đồng/cổ phiếu.

Theo tìm hiểu, CTCP Xây lắp & Thương mại Trường Lộc được thành lập năm 2003, cổ đông sáng lập đều là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại Tổng Công ty 36; CTCP Vận tải & Thương mại Anh Quân được thành lập năm 2008, cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Đăng Ngọ, em trai ông Nguyễn Đăng Giáp. Như vậy, nhóm hai cổ đông chiến lược đều liên quan tới ông Nguyễn Đăng Giáp.

Điểm đáng lưu, trước cổ phần hoá giai đoạn năm 2011 đến năm 2016, ông Giáp là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tại Tổng Công ty 36 và sau cổ phần hoá, ông Giáp vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Hiện nay, ông Giáp chỉ còn giữ chức Chủ tịch HĐQT do theo yêu cầu tách bạch vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tại công ty niêm yết.

Cơ cấu cổ đông G36 sau cổ phần hoá (Nguồn: Tổng hợp)

Tới năm 2017, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 430 tỷ đồng lên 727,3 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1,33 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu của Bộ Quốc phòng còn 18,38% vốn điều lệ (17,2 triệu cổ phiếu, tương đương đầu năm 2016). Ngược lại, danh sách cổ đông lớn bất ngờ xuất hiện ông Nguyễn Đăng Giáp sở hữu 13,16% vốn điều lệ; ông Nguyễn Văn Hiền sở hữu 10,27% vốn điều lệ …

Như vậy, bằng việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, nhóm cổ đông Bộ Quốc phòng không thực hiện quyền mua thêm nên tỷ lệ sở hữu đã pha loãng và hiện tại chỉ còn sở hữu 18,38% vốn điều lệ.

Có thể thấy, bằng việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, IPO, chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhà nước không tham gia, điều này dẫn tới tỷ lệ sở hữu của nhà nước giảm mạnh theo thời gian từ 100%, còn 40% và hiện tại chỉ là 18,38%. Ngược lại, tỷ lệ sở hữu nhà ông Nguyễn Đăng Giáp tăng lên và tiếp tục điều hành, lãnh đạo Công ty sau cổ phần hoá.

Như vậy, với việc nhà nước chỉ còn sở hữu 18,38%, không còn khả năng chi phối, Tổng Công ty 36 về cơ bản đã chuyển sang tay nhóm cổ đông tư nhân.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/2, cổ phiếu G36 tăng 100 đồng lên 7.200 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác